Кыз сыры

НАРИСТЕМЕ КАНТИП ЭЭ БОЛОМ?..

Жан дүйнөнүн тереңинен суурулуп чыгып, кайра дал ошондой тереңдикке гана сиңе турган аруу ой, ак тилекти сыр дейбиз. Сырдын аруулугу, аялуулугу, назиктиги өзгөчө. Айрыкча кыз сыры... Жан адамга батынып айта албаган, же ошол айтылбаган бойдон тынчып кала бербей жүрөк өйүп, жан дүйнөнү жанчып турган сырды тарс жарыла жар салып салуу бир аз да болсо жеңилдик берет.

“БАЙКЕМДИН КАЙНАГАСЫН СҮЙҮП КАЛДЫМ...”

Жан дүйнөнүн тереңинен суурулуп чыгып, кайра дал ошондой тереңдикке гана сиңе турган аруу ой, ак тилекти сыр дейбиз. Сырдын аруулугу, аялуулугу, назиктиги өзгөчө. Айрыкча кыз сыры... Жан адамга батынып айта албаган, же ошол айтылбаган бойдон тынчып кала бербей жүрөк өйүп, жан дүйнөнү жанчып турган сырды тарс жарыла жар салып салуу бир аз да болсо жеңилдик берет.

Страницы