Ден соолук

Азыктардын пайдалуулугун жоготуп албаңыз

Кайсы гана азык болбосун, сөзсүз пайдалуу касиетке ээ. Бирок аны сактап калуу туура колдонуудан көз каранды. Ошондуктан ар бир азыкты жээрден мурда туура бышырууну, даярдоону билип алуу зарыл.

 

Сулу

Түнкү тамак карылыкка алып барат

Азыркы учурда кыргызда эмне көп, той көп. Дүйүм тамакка толгон дасторкондун четинде 5-6 саат олтурган адам эмнелерди гана жебейт, болгондо да түндөсү. Ошол тамактар ден соолук үчүн канчалык зыяндуу, билип алыңыз.

Эмоциялардын ден соолукка таасири

Ден соолукту сырткы чөйрө эле бузбастан, өзүбүздөгү ар кандай эмоциялар да жабыркатат. Бул боюнча эмоциялар менен органдардын байланышын чыгыш медицина адистери далилдешкен. Алардын айтымына караганда, адамдагы кайсы бир оорулар кубанычтан, кайгыдан жана башка бир катар эмоциялардын таасиринен жаралат.

 

Глаукома – сокурдуктун негизги себеби

Эң назик орган – көз. Ага кайдыгер мамиле кылуудан ар кандай көз ооруларына кабылабыз. Ал оорулардын бири – глаукома. “Коркунучтуу оору” деп айтылган бул оору кандай себептерден пайда болот, белгилери кантип билинет, анын алдын алууга болобу, кеңири токтолобуз.

 

Айыз учурундагы маселелер жана алардын себептери

Айыз цикли – аялдын ден соолугунан кабар берүүчү негизги факторлордун бири. Анын нормадан тыш ар кандай убактарда, аз же көп келиши, айыз маалындагы ооруксунтуу дегендер аялзатынын тынчын алып, түркүн сүроолорду жаратат. Андагы көйгөйлүү суроолорго акушер-гинеколог Сабира Чарабаева жооп берет.

Страницы