Наристем

Бий – ички жана сырткы сулуулуктун кепилдиги

Кээ бирөөлөр үчүн бий жөн гана хобби болсо, айрымдар үчүн өзүн-өзү өстүрүүнүн бир ыкмасы болуп эсептелет. Анын жардамында бала физикалык жактан эле эмес, эмоционалдык жана интеллектуалдык жактан да өнүгөт. Бий аркылуу баланы искусствого кызыктырса да болот. Дагы кандай артыкчылыктары бар?

 

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

 

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

 

БАЛАҢЫЗДЫ ӨЗ АЛДЫНЧАЛУУЛУККА ҮЙРӨТҮҢҮЗ

Педагогдордун айтымында, эгер баланы кичинесинен өз алдынчалуулукка үйрөтсөк, анын инсан катары калыптануусунун пайдубалын түзгөн болобуз. Өз алдынча кийим кийгенди, тамактанганды эрте үйрөнгөн бала чоңойгондо өз алдынча чечим кабыл алууга, ар кандай жоопкерчиликти мойнуна алууга жөндөмдүү болот.

Үч жаштан кийин кеч

Ата-эне үчүн бала – өмүр бою бала. Бирок ата-эненин милдети - баласын акылдуу, билимдүү, толук кандуу адам кылып чыгаруу. Бул милдетти аткарууну баланын эс тартып, “кой-ай” дегенди түшүнүп калуусун күтпөй, ымыркай кезинен баштоо керектигин билчү белеңиз? Баланы төрөлгөндөн 3 жашка чейин тарбиялап жетишип калбасаңыз, кийин абдан кеч болуп калат экен.

 

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

6-жума

 

Страницы