Наристем

БАЛАҢЫЗДЫ ӨЗ АЛДЫНЧАЛУУЛУККА ҮЙРӨТҮҢҮЗ

Педагогдордун айтымында, эгер баланы кичинесинен өз алдынчалуулукка үйрөтсөк, анын инсан катары калыптануусунун пайдубалын түзгөн болобуз. Өз алдынча кийим кийгенди, тамактанганды эрте үйрөнгөн бала чоңойгондо өз алдынча чечим кабыл алууга, ар кандай жоопкерчиликти мойнуна алууга жөндөмдүү болот.

Үч жаштан кийин кеч

Ата-эне үчүн бала – өмүр бою бала. Бирок ата-эненин милдети - баласын акылдуу, билимдүү, толук кандуу адам кылып чыгаруу. Бул милдетти аткарууну баланын эс тартып, “кой-ай” дегенди түшүнүп калуусун күтпөй, ымыркай кезинен баштоо керектигин билчү белеңиз? Баланы төрөлгөндөн 3 жашка чейин тарбиялап жетишип калбасаңыз, кийин абдан кеч болуп калат экен.

 

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

6-жума

 

Өспүрүм курактагы балаңыз арак ичип, тамеки тартпайбы?

Өспүрүм курак – маселе жараткан мезгил. 13 жаштан 18 жашка чейин балдарда үнүнүн, мүнөзүнүн өзгөрүшү, жыныстык жактан өсүп жетилүү жана алгачкы сүйүүгө кабылуу сыяктуу маселелер байкалат. Ал турсун, терс адаттар пайда болуп алкоголь менен тамекини да татып көрүшөт.

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

 

Түйүлдүктүн жумалык өнүгүүсү

Кош бойлуулук – аялдын керемет сезимдерге курчалган эң бактылуу учуру. Бирок ал бакыт ар дайым чочулоо, кызыгуу, күтүү деген тынчтык бербеген сезимдер менен коштолот. Түйүлдүктүн курсактагы жашоосу кандай өтөрүн ар бир эне билгиси келет. Эмесе, түйүлдүктүн төрөлгөнгө чейинки жашоосун баян кылабыз.

Страницы