Бир тамчы

“Кызым үйдөн узап бара жатканда...”

Үйлөнүү тоюнун негизги каарманы - келин. Аппак кийинип, назик ийилип, улуу-кичүүнүн назарында болгон жаш колукту бир тараптагы ата-энени кубандырса, экинчи тараптагы ата-эненин ичин ачыштырып кадимкидей туталантат.

КАЙРЫМДУУЛУККА КАНДАЙСЫЗ?

Элге маданияттын үлгүсү, жакшы жашоонун күзгүсү катары таасир калтырып келген биздин белгилүүлөрдүн кайрымдуулук иштер үчүн канчалык аракет көрүп турушаарына кызыктык. Алардын биз менен бөлүшкөн сырлары байлыгы бар бирок, батырар жайы жок болуп турган айрым замандаштарыбызга үлгү болсо дейбиз.

 

8-Мартың менен, кымбатым!

Жаз менен тең жарыша жыпарын чачкан айымын кубандыруу үчүн белгилүү мырзалар кандай өзгөчө куттуктоолорду уюштурушканы сизге да кызык болсо керек. 8-Март күнү өзү даярдаган оригиналдуу белегин эмес, ал белеги үчүн кымбатынын өзгөчө кубанганын азыр дагы унутпай эстеп жүргөн бактылуу мырзалар булар экен.

ЭНЕКЕМДИ ЭСКЕРЕМ...

Үй бузулса жаңысын салабыз, дос жоготсок жаңысын табабыз, жашоодо эмнебиз кем болсо, анын баарын сатып алып санаабызды басабыз. Бирок алардын арасында адам үчүн бир гана “ЭНЕ” деген ыйык заттын орду алмашкыс. Эненин орду бош калган күндө да, анын эң баалуу элеси көңүлдө унутулгус болуп жашап калат экен... Энеден калган ал эскерүүлөр да баасыз.

 

«Кыргыз бий сынагы” фестивалы жыйынтыкталды

Кыргыз маданиятына жакшылыктын жышааны катары белгиленген кыргыз бийи учурда гүлдөп турган маал. Арты-артынан жаңыланып, жашарып жаткан кыргыз бийине арналган эл аралык бий сынак фестивалы Маданият, маалымат жана туризм министри тарабынан колдоого ээ болуп, Рустам Мамановдун демөөрчүлүгү менен ишке ашты.

АТАКТУУЛАРДЫ ТАРБИЯЛАГАН МУГАЛИМДЕР

 «Ар бир кесип ардактуу» дегенибиз менен алардын алдында эң биринчи мугалимдик кесип турарын эч кимибиз тана албайбыз. Мугалимдердин эң майда иштерден куралып, эң бийик даражага жеткизген эмгеги баа жеткис.

Страницы