Бир тамчы

Күйөөмдүн күйөрманы…

Кайсы жылдыздын өмүрлөшү болбосун, жаш дебей, кары дебей “чыгармачыл адам менен жашоо кыйын” дешет. Себеби ал айым жолдошунун чыргоолугуна гана эмес, дайыма эл көзүндө жүрүүчү таланттуу өмүрлөшүнүн күйөрмандарынын кылыктарына да чыдап, аны көтөрө билиши керек. Биздин белгилүүлөрдүн аялдары күйөөсүнүн күйөрманына кандай мамиле кылышат болду экен?..

Атактуу айылдаштар

Бир жердин абасын жутуп, суусун ичип чоңоюп, бир айылдан учуп чыгып, кийин өнөр деген улуу жолдон кайра табышкан атактуулар арбын. Дал ушундай тамыры бир айылга бекиген белгилүүлөр кимдер болушту экен? Айрымдары менен тааныштырабыз.

 

Мигранттык жашоонун даамын таткан жылдыздар

Азыр ар бир үй-бүлөдөн бир адам мигрант болуп чет өлкөгө иштеп кеткен заман. Мигрант болуп бири бакыт тапса, бири кайгы тапкан бул агымдын аягы жакында тыйылчудай эмес. Алардын арасында мигранттык жашоонун даамын таткан белгилүү инсандар да бар.

Кылымды баскан төкмө өнөр, Кыздардан чыккан төкмөлөр

Казактын кызы, кыргыздын таланты ташкан сыймыктуу келини Майра Керим кызынан кийин
колуна комуз алып улуу өнөргө умтулган аялзаты жок эле. Жан дилинен берилип чыгармачылыкка чыйыр салууга умтулган кыздарыбыз менен таанышып, батаңызды бериңиз, окурман.

 

Студент баккан жылдыздар

Адам өмүрүнүн күчкө толуп аш десе ашка, иш десе ишке тойбогон, кызыктарга бай курагы – жаштык. Жаштыктын студент деген статуска ээ болушу – артыкчылык. Бирок жаштардын бул артыкчылыкка ээ болуусу айланасындагылардын колдоосу менен гана ишке ашат.

Бар жашоодо жокчулукту унутпа

Азыркы кезде аты чыккан адамдын сөзсүз түрдө машинеси, үйү бар. Ал эми жылдызы жарык жанып, улуу-кичүүнүн сыйына арзып калгандарды дээрлик бай десек жарашат. Бирок ал жылдыздардын ар биринин өткөн чагында каражатка муктаж болуп каржалган, күнүмдүк жашоо үчүн жан үрөп түйшөлгөн күндөр бар.

Страницы