Сериал

Ууру сезим

 (Башталышы өткөн санда)

Күмүшайдын бала күнүнөн бери ага тааныш сулуу кол жазмасын биринчи жолу суктануусуз кабыл алды. Жанатан берки жүрөгүн элеп-желеп кылган кубаныч заматта жок болуп, суз тарта түштү. Кат кенен жазылыптыр.

Ууру сезим

(Башталышы өткөн санда)

– Эже, анча капа болбоңуз, – айдоочу күзгүдөн Күмүшайды аяй карады, – үйүнө барып койбосо да болбойт да, - ал чын дилинен айтты. Эркектик кылып эркекке жан тартып атканы го.

Страницы