Сериал

Ууру сезим

 (Башталышы өткөн санда)

Ким болгон күндө дагы Тынчтык кайдыгер карап кете алган жок. Жүгүрүп жер төлөгө түшүп үн чыккан жакка кадамын тездетти. Чырылдап жардам сураган жан Айнек экени Тынчтыкты күчтүү кылып ийгендей болду.

Ууру сезим

 (Башталышы өткөн санда)

– Кайдан келдиң? – эркек суроо салганча Айнекке карай бир кадам кылганын өзү байкаган жок.

– Көлдөн.

– Көлдүн ак куусу.

Страницы