Кеңештер

ЭСКИ БУЮМДУН ЖАҢЫ ЖАШООСУ

Эскилиги жетип, сыны кетип калган буюм же идиш-аягыңыз болсо андан кутулууга шашпаңыз. Алардан көз жоосун алган кооз буюмдарды жасоого болот. Ал үчүн төмөндөгү сүрөттүү кеңешти жардамчы кылып алыңыз.

Желим бөтөлкөлөрдөн...

Эс тутумду жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек?

Эс тутум - биздин жашообузду байытат. Ал өзүнө үч процессти камтыйт: маалыматты белгилөө, аны сактоо жана кайра кайтаруу. Бул үч процесстин бирөөсү жакшы иштебесе, адамдын эске тутуусу начарлайт. Мындай абалга кез келип, эс тутумдун начардыгынан ар кандай ыңгайсыздыкка туш болбоо үчүн эмне кылуу керек?

ДҮЙНӨНҮ БАГЫНДЫРГАН ЖЫНСЫ

20-майды жынсылардын туулган күнү деп койсо болот. Мындан 141 жыл мурун ушул күнү АКШда жашаган еврей Лёб Штраус кендирден тигилген кочкул көк түстөгү шымдарды чыгарууга патент алган. Мына ошентип бүткүл ааламды багындырган буюм жарыкка келген.

Жынсынын пайда болуу тарыхы

Кондиционер

Заман талабына ылайык жашоо-шартты жакшыртуу максатында тиричилик технологияларынын нечен түрү кулач жайып, кеңири колдонулуп келет. Алардын пайдасы менен барабар зыяндуу да жактары бар. Назарыңызды сөз кыла турган кондиционерлердин оң, терс сапаттары жөнүндө маалыматка бурмакчыбыз.

Тарыхы

Халал азыктары канчалык маанилүү?

"Халал" деген эмне?

Куранда Жараткандын негизги эки өкүмү бар: ал араб тилинде халал жана харам. Кыргызча айтканда адал жана арам. Халал деген сөз араб тилинен которгондо "уруксат берилген" деген маанини берсе, харам "тыюу салынган" дегенди түшүндүрөт.

Страницы