Аңгеме

Зарина: «Баалабай бактымды чаныптырмын»

Акылдуу адамдар башкалардын катасына карап түздөнөт, андан сабак алат. Балким, бул келиндин катасына карап акылдуу бир жан түздөнөр, жакшы пейил күтөр. Ушул ниетте каарманыбыздын баянына гезит бетинен орун бердик. 

Боз дубал

Салия күүгүм кирген маалда ашканада үңкүйүп жалгыз чай ичип олтурду. Үйдүн ичи жоо алгандай тымтырс. Жарыкты да жандырбады. Чыныдагы чайын анда-санда уурттап коюп, терезеден сыртты тиктейт. Күндө ушинтип күүгүм кирет. Кайрадан таң атат. Кайрадан тирилик. Дөңгөлөктүн ичинде айланган тыйын чычкандай күндөр өтүүдө. Күндөр эмес жылдар өтүп, канча өмүр артта калды.

Көл жээгинде

(Башы өткөн санда)

Муну менен мен Шириндин сулуулугу башкаңардыкынан артык дегенге басым койгум келди. Баятан сыртка чыгаралбаган сезимимди билдирер арга таппаганымдан айттым.

Көл жээгинде

Боро деген эргул бар, он күндөн бери көзү ачылбай ичти. Ичсин, бирок катыны айткандай, балээ ичсин. Бир жума айылдын ичин чаңызгытып, кыйсыпырыбызды чыгарды да. Ичселе машинесине жабышат. Алдынан катын-калач, бала-бакыра чыксабы, тебелеп кетейин дейт. Көчөнүн башынан машиненин аңылдаганын уккандар «жинди» келатат дегенделе, бүттү.

Страницы