Аңгеме

Эненин күтүүсү

Орто жаштагы аял үйдө тынчсызданып ары-бери басып жатты. Буюмдардын ордун алмаштырып, жоолугун оңдоп, арасында ашканада бышып жаткан тамагын карап жүрдү. Сырттан бир үн угулса, дароо терезени карап, коңгуроонун үнүн угуп сүйүнүп эшикке барганда башка бирөө экендигин билип капаланды. Жалгыз уулунун жумушу борбордо болгондугуна байланыштуу эки айдан бери үйүнө келе элек.

Тилек

(Башталышы өткөн санда)

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

– Жезде, Айжүз төрөдүбү?

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

– Эмне?!

– Анын атасы өзүң экениңди жакшы билесиң, – муну укканда шалдая түштүм.

– Эми эмне кылыш керек дейсиң?

– Оюңа келгенди кыл, – деди.

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

Тилек

(Башталышы өткөн санда)

Телефондон «мени бүгүн издебегиле» деп кыска сүйлөп трубканы койгонумду уккан Айжүз:

– Жок, барышың керек, – деп тынчсызданды.

А мен өзүмкүнөн кайтканым жок.

Страницы