Аңгеме

Сыр

 (Башталышы өткөн санда)

Аңгыча ичтен айнек кагылды. Дүкөнчү аял колун жаңсай өзүнө чакырды.

– Эмне туруп калдың? - ал киргенде дүкөнчү бир эсе таң калгандай, бир эсе эмнегедир ыраазы болгондой жайдары сурады.

Мекен кусалыгы

 (Башталышы өткөн сандарда)

– Сен ойлондуңбу? – деди араб жигит ал-акыбал да сурабай туруп. Анын куду карызын доолап жаткандай өктөм добушунан Асемгүлдүн кыжыры келе түшсө да, каршы сүйлөөгө батынбады.

Кыялдан тапкан бакыт

(Башталышы) 
- Апа, курткам жыртылып калыптыр.
- Сага чүпүрөк эмес, мен да түтпөйм го чамасы, жаңы эле албадык беле.
- Этиет эле кийгем…
- Этиет кийсең жыртылмак беле, келе тигип берейин.

Страницы