Аңгеме

Купуя сыр

                                                                                (Башталышы)

«ҮБӨЛҮК»

 

(Башталышы)

– Ай, мунуң өлүп калат го, тымтырс эле болуп калды. «Тез жардам» чакырсаңчы?!

Айнур күйөө баласын ары-бери түрткүлөп көрдү да, Айкызга суроолуу карады.

– Өлбөйт! -Айкыз эжесине зиркилдей жооп берди, -буларга сооп жок. Алкаштардын жаны катуу болорун билбейсизби?! Мындайлардан ажал айланып качат.

ТҮН ЭСКЕРТКЕН КҮНДӨР

Караңгылык канчалык көздү байлагысы келгени менен Жараткандын керемети болгон ай, асман толгон жылдыз буга жол бербейт. Толукшуган нурлуу түн тынч гана өкүм сүрүүдө. Ушу бүгүн айдын нуру Касымдын үйүн шыкаалап, терезени жарым жартылай тосуп турган парданын ачык жеринен төр жакта турган бешикке умтулат. Бул ай нуру үч бөлмөлүү, тыкан салынган үйдөгү көп окуяларга күбө болуп келет.

Страницы