Аңгеме

Тилек

(Башталышы өткөн санда)

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

– Жезде, Айжүз төрөдүбү?

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

– Эмне?!

– Анын атасы өзүң экениңди жакшы билесиң, – муну укканда шалдая түштүм.

– Эми эмне кылыш керек дейсиң?

– Оюңа келгенди кыл, – деди.

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

Тилек

(Башталышы өткөн санда)

Телефондон «мени бүгүн издебегиле» деп кыска сүйлөп трубканы койгонумду уккан Айжүз:

– Жок, барышың керек, – деп тынчсызданды.

А мен өзүмкүнөн кайтканым жок.

Азапка салган айыз

Таң эртең дааратканага барган тестиер кыздын эси чыгып кетти. Алаасы бүт кан, кадимки кыпкызыл кан. Кыздын бүткөн бою титиреп, жан айласын таба албай алдастап калды. Бул эмнеси? Кан кийимдеринен өтүп төшөнчүлөрдү да булгаган. Эч жери деле ооругандай болбоду. Апасына билдирбей бир сыйра кийимдерин которуп кийди.

Страницы