Аңгеме

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

Тилек

(Башталышы өткөн санда)

Телефондон «мени бүгүн издебегиле» деп кыска сүйлөп трубканы койгонумду уккан Айжүз:

– Жок, барышың керек, – деп тынчсызданды.

А мен өзүмкүнөн кайтканым жок.

Азапка салган айыз

Таң эртең дааратканага барган тестиер кыздын эси чыгып кетти. Алаасы бүт кан, кадимки кыпкызыл кан. Кыздын бүткөн бою титиреп, жан айласын таба албай алдастап калды. Бул эмнеси? Кан кийимдеринен өтүп төшөнчүлөрдү да булгаган. Эч жери деле ооругандай болбоду. Апасына билдирбей бир сыйра кийимдерин которуп кийди.

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

Эртеси иш убактысы башталары менен телефон чалдым. Өзү алды:

– Ким бул?

– Мен… Зардос.

Телефондогу Айжүздүн үнү негедир салкын угулду.

– Кечээ эмне келбедиң?

Алтын аяк

 «Сүйүү кайсы доордо жашаса да эркин»

Автор.

1

– Бу кайдагы чоочун камчы? – карыя улага жакта жаткан табылга саптуу камчыны көрүп ийик чимирип отурган байбичесине тигилди.

Страницы