Аңгеме

Жашыруун нике

Уулу менен кызынын бөлмөсүнөн угулган дабыштан улам Качкын ууру мышыктай болуп каалгадан баш бакты. Анар керебетинен жаңы эле туруп аткан экен.

– Кызым, турдуңбу? Жакшы уктадыңбы?

– Иги, уктадым. Түш көрдүм, ата, айтып берейинби?

– Айта гой, айт. Кана...

Ностальгия

Биз анда студентпиз. Эрте-кеч шынаарлаганыбыз - кыздардын комнатасы. Кайсы кыз жатакананын тияк башындагы кухнядан бияк башындагы өз бөлмөсүн көздөй мискей көтөрүп өтсө, шылтоо издеп артынан жетип барабыз шимеңдеп… Шылтоону убагында таап, артынан жетпесең бүттү. Куру калдың. Анда эле бизден жалкып бүткөн кыздар бөлмөлөрүн ичинен илип алганча шашат.

Кыздын алдына кетсе болот

Мен атамдын кичүү баласы, энемдин элүүсүндө тапкан эркесимин. Ыраматылык апам өзү айткандай, алты кызды чууртуп тууп, анан беш жыл төрөбөй жүрүп кийин төрт уулду удаа жарыкка алып келген экен. Арты-артынан төрөлгөн кыздарын жериген атамдын кылыктары апамдын көңүлүн катуу калтырыптыр.

Азыр кайдасың?

Бүгүнкү той мага сени эстетти. Жалгыз бир тууганымдын жакшылыгы болгондуктан эл ата-энемден кийин эле мага көңүл буруп, мени карап жатышты. А мен болсо көпчүлүктүн арасынан сени көрүп калчудай элеңдеп, узун бойлуу мырзалардын ар бирин сага окшотуп, бирок сени таппай убараландым. Жан дүйнөмө тынчтык бербеген бул абал той аяктаганча уланды.

Страницы