Аңгеме

Тилек

 (Башталышы өткөн санда)

Эртеси иш убактысы башталары менен телефон чалдым. Өзү алды:

– Ким бул?

– Мен… Зардос.

Телефондогу Айжүздүн үнү негедир салкын угулду.

– Кечээ эмне келбедиң?

Алтын аяк

 «Сүйүү кайсы доордо жашаса да эркин»

Автор.

1

– Бу кайдагы чоочун камчы? – карыя улага жакта жаткан табылга саптуу камчыны көрүп ийик чимирип отурган байбичесине тигилди.

Жашыруун нике

Уулу менен кызынын бөлмөсүнөн угулган дабыштан улам Качкын ууру мышыктай болуп каалгадан баш бакты. Анар керебетинен жаңы эле туруп аткан экен.

– Кызым, турдуңбу? Жакшы уктадыңбы?

– Иги, уктадым. Түш көрдүм, ата, айтып берейинби?

– Айта гой, айт. Кана...

Ностальгия

Биз анда студентпиз. Эрте-кеч шынаарлаганыбыз - кыздардын комнатасы. Кайсы кыз жатакананын тияк башындагы кухнядан бияк башындагы өз бөлмөсүн көздөй мискей көтөрүп өтсө, шылтоо издеп артынан жетип барабыз шимеңдеп… Шылтоону убагында таап, артынан жетпесең бүттү. Куру калдың. Анда эле бизден жалкып бүткөн кыздар бөлмөлөрүн ичинен илип алганча шашат.

Страницы