Аңгеме

Кыздын алдына кетсе болот

Мен атамдын кичүү баласы, энемдин элүүсүндө тапкан эркесимин. Ыраматылык апам өзү айткандай, алты кызды чууртуп тууп, анан беш жыл төрөбөй жүрүп кийин төрт уулду удаа жарыкка алып келген экен. Арты-артынан төрөлгөн кыздарын жериген атамдын кылыктары апамдын көңүлүн катуу калтырыптыр.

Азыр кайдасың?

Бүгүнкү той мага сени эстетти. Жалгыз бир тууганымдын жакшылыгы болгондуктан эл ата-энемден кийин эле мага көңүл буруп, мени карап жатышты. А мен болсо көпчүлүктүн арасынан сени көрүп калчудай элеңдеп, узун бойлуу мырзалардын ар бирин сага окшотуп, бирок сени таппай убараландым. Жан дүйнөмө тынчтык бербеген бул абал той аяктаганча уланды.

Күз түшкөн сезим

Биздин той ошол жылдын кеч күзүндө болду. Оболу баары жакшыдай сезилди. Жашоо бир калыпта, жолдошум, кайненем, кайнатам, баары мектепте иштеген билимдүү, түшүнүктүү адамдар. Кесибиме ылайык мага да мектептен саат алып беришти. Эртең менен жумушка кетем, кечинде келип тамак жасап төрт адамга берип койгондон башка жан өгөөлөгөн тиричилик деле жок.

Күттүргөн күз

Күз. Куду жашоонун өзүндөй миң түркүн боёкко чүмкөнгөн керемет күз. Өзүнө куюп койгондой окшош баланы жетелеген узун бойлуу, чачын бир аз буурул аралаган эркек ойлуу келатты. Күзбү, же тек гана жашоо ойго салдыбы, айтор, эркек абдан ойлуу эле. Бир кезде уулу улам эле артына кылчактап бирөөнү карап жатканын байкады.

– Жоодар, мектептен кечигебиз, уулум, тез-тез бас.

Өгөй

 

“Токтомамат үйлөнөт имиш, капырай, жаштардай той бергени жатыптыр” деген кабар чакан айылды заматта шамалдай аралап, элдин баары той болчу күндү күтүп калышты. Чын эле Токтомамат айылдаштарын, тууган-уругун шаар ичиндеги жакшы ресторанга чакырды. Стол үстү тамак-аштан титирейт.

Страницы