Аңгеме

Кесир

Аялдын акышы кайра башталды. Эркекке бир кезде бул акыш жыргалдын туу чокусу болсо, азыр тирүүнүн азабы эле. Үн күчөгөндөн күчөп, тирүүлөй кескилегенсип озондогон онтоо могу көрдөй жагымсыз бөлмөгө эле эмес, ааламга угулуп жаткансып эркекти муунтуп жиберди. Дилин өгөөлөгөн алда кандай оор сезимден эркек көздөрүн жуумп, кулактарын жаап төшөгүндө бир ууч болуп бүрүштү.

Таштанды

Булар үчөө тең таштанды болчу. Бирин атасы, бирин атасы да, энеси да, бирин болсо ээси таштап кеткен.

Страницы