Аңгеме

Отузунчу жаз

Жаз, келегой, жаркын жаз! Ушинтип кыйкырып көчө бойлоп чуркагым келди. Кардын эриндисинен төрөлүп, кайда нук болсо, багыты жок агып кете берген жазгы суулардай туш келди агып кетким келди. Үйгө кеч келдим. Кирип-кире электе телефон чырылдады.

– Алло! - дедим ашыгып.

– Мага бир кичинекей сары кыз керек эле, - деди Азат агай эркелете.

Пальто

Бүгүнкү кардын көптүгүн айт, апакай болуп сүт төгүлүп калгансып бир да кара жер жок. Мен үстүмдөгү эски курткамдан тартынып троллейбустун артындагы бурчта бараткам. Сен университеттин аялдамасынан чыктың да, тыгылган элди жиреп эле алдыга умтулуп жөнөдүң. Бир кезде дал ортого туруп алган семиз аялдын капталына келип тыгылып калдың.

Жолугушуу

Төрөт үйүндө демейдегидей кымгуут жашоо. Аялдардын толгоо тартып кыйкырган үндөрүнө кошулуп жарык дүйнө менен жаңыдан гана саламдашып жаткан наристелердин ыңаалаган үндөрү жаңырат. Баланын аман-эсен төрөлгөнүнө кубанган энелердин арасында көз жашын куюлтуп, дубал тиктеп бир жаш келин жатты. Күнөөсү жок наристесин жээрип, ошол гана турмушун бузуп жыргал жашоосун тартып алгандай мелтирейт.

Страницы