Аңгеме

Кесир

Аялдын акышы кайра башталды. Эркекке бир кезде бул акыш жыргалдын туу чокусу болсо, азыр тирүүнүн азабы эле. Үн күчөгөндөн күчөп, тирүүлөй кескилегенсип озондогон онтоо могу көрдөй жагымсыз бөлмөгө эле эмес, ааламга угулуп жаткансып эркекти муунтуп жиберди. Дилин өгөөлөгөн алда кандай оор сезимден эркек көздөрүн жуумп, кулактарын жаап төшөгүндө бир ууч болуп бүрүштү.

Таштанды

Булар үчөө тең таштанды болчу. Бирин атасы, бирин атасы да, энеси да, бирин болсо ээси таштап кеткен.

Туура адашуу

– Менин уулум, ушул менин уулум ээ? - Абайдын кубанычы арта жетине албаган үнү бөлмөнү толтуруп турду. Чынында анын үнү эле эмес, өзү бул үйгө, бул дүйнөгө батпай кубанып турган. Аны телмире тиктеген келинчеги гана же бактылуу болорун же тамагына кептелген жашын төгүп иерин билбей тунжурайт. Минтип жаш күнүндө эки баланын энеси болуп, болгондо да кайнагасынан бала күтөм деп ким ойлосун.

Издейм сени

Жайдын ысыгы аз келгенсип жарым эс аялынын улам телефондон ар кайсыны айтканы Нурландын жанын кашайтып жиберди. Жарым эс эмей эмне, бир туруп: “Ажырашам, баарын мага өткөрүп жаз да, каалаган жагыңа чыгып кет”, - дейт, бир туруп: “Менден өлүп эле кутулбасаң, кутулбайсың, жаш кызды алып жыргап жашап калам деп жатасың го, андай болбойт”, - деп кыжынат. Кана эле көңүл кубанычы болгон бирөө болсо.

Айдагы кыз

(Башталышы өткөн санда)

Менин ийнеде отургандай абалым Жоодарга да таасир этти окшойт, негедир сөз жалганбай койду.

Страницы