Аңгеме

Таштанды

Булар үчөө тең таштанды болчу. Бирин атасы, бирин атасы да, энеси да, бирин болсо ээси таштап кеткен.

Туура адашуу

– Менин уулум, ушул менин уулум ээ? - Абайдын кубанычы арта жетине албаган үнү бөлмөнү толтуруп турду. Чынында анын үнү эле эмес, өзү бул үйгө, бул дүйнөгө батпай кубанып турган. Аны телмире тиктеген келинчеги гана же бактылуу болорун же тамагына кептелген жашын төгүп иерин билбей тунжурайт. Минтип жаш күнүндө эки баланын энеси болуп, болгондо да кайнагасынан бала күтөм деп ким ойлосун.

Издейм сени

Жайдын ысыгы аз келгенсип жарым эс аялынын улам телефондон ар кайсыны айтканы Нурландын жанын кашайтып жиберди. Жарым эс эмей эмне, бир туруп: “Ажырашам, баарын мага өткөрүп жаз да, каалаган жагыңа чыгып кет”, - дейт, бир туруп: “Менден өлүп эле кутулбасаң, кутулбайсың, жаш кызды алып жыргап жашап калам деп жатасың го, андай болбойт”, - деп кыжынат. Кана эле көңүл кубанычы болгон бирөө болсо.

Айдагы кыз

(Башталышы өткөн санда)

Менин ийнеде отургандай абалым Жоодарга да таасир этти окшойт, негедир сөз жалганбай койду.

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

23-апрель

Страницы