Элестер

Кудайберген БАЗАРБАЕВ: «Чолпонбек байкемдин эски сумкасын дале көтөрүп жүрөм»

Тилинен бал тамган нукура чечен, ашкере таланттуу, жан дүйнөсү жароокер СССРдин Эл артисти, биздин балет өнөрүбүздүн сыймыгы Чолпонбек Базарбаев дагы арабыздан эрте кетти. Ал 23 жаш курагында эле "СССРдин Эл артисти" наамын алган. Ал "Ак куу көлү", "Чолпон", "Спартак", "Щелкунчик", "Жизель", "Уйкудагы сулуу" балеттериндеги бардык жетектөөчү ролдорду керемет бийлеген.

Салмактуу өмүр ээси Саякбай Каралаев

Кыргыз элинин баа жеткис байлыктарынын бири “Манасты” айтууга, аны жан дүйнөсүнө сиңирип алып жүрүүгө улуу адамдардын гана күчү жетет. Ошондуктан улуу баянды Саякбай Каралаевсиз элестетүү мүмкүн эмес.

Балет ханышасы Бүбүсара Бейшеналиева

Табият берген сулуулугу менен кайталангыс таланты айкалышып, кыргыз атын дүйнөгө таанытып “элдин кызы” аталган кыргыз аялдары саналуу гана. Алардын сап башында турган Бүбүсара Бейшеналиева арабызда болгондо 90 жашка толмок. Кыргыз эли тунгуч балеринасын эч качан эсинен чыгарбай, анын атын кийинки муунга сыймыктануу менен тааныта бермекчи.

 

Нускалуу өмүр ээси Нурак Абдрахманов

“Мен кыргызмын” деген ар бир улуу-кичүүнүн эсинде нурлуу жүзү, күлмүңдөгөн көзү жана карыялык каадасын арттырган жарашыктуу ак сакалы менен сакталып калган Нурак Абдыракманов тууралуу эскерүүнү туура таптык. Өмүр бою колунан комузу түшпөй кыргыздын нускасын сактап, чыгармачылык менен жашап өткөн улуу инсан аны билген ар бир замандашынын эсинде жашап келет.

 

Алыкулдун акталбаган арзуусу

Алыкул тууралуу кимдер билбейт, кимдер ойлонбойт да, кимдер ага кызыкпайт. Алыкул – казса түгөнгүс кенч. Ал кенчте миң сырдуу ырлар жатат, уюган сырларда акындын тагдыры катылып турат. Ал эми адам тагдыры анын өмүрлөшү менен бирге түзүлөт эмеспи. Аз убакыт болсо да акын менен бирге жашоо бактысын алган Зейнеп апа Алыкулдун чыныгы арзуусу болгон.

Страницы