Элестер

Үстүндөгү кийимине чейин чечип берген ак көңүл ырчы – Чубак Сатаев

Кыргыздын аз жашап, бирок, артында унутпай эскерээр из калтырып кеткен дагы бир белдүү таланты Чубак Сатаев тууралуу айтпай, жазбай коюу мүмкүн эмес. Өз үнү, стили бар бул ырчы жигитти тилекке каршы, ажал элине ыраа көрбөй 33 жашында колдон сууруп кетип угармандарын умсунткан болчу. Канткен менен ырчынын элесин эли, жакындары унутпаптыр.

ТУБАСА ТАЛАНТ Манас Бердибеков

Талант адамга Жараткандан берилген эң баалуу белек экен. Ал талантты кастарлап өстүрүп алуу - адамдын милдети. Дал ушундай баалуу белек - улуу таланттын ээси куудул Манас Бердибеков болгон. Куудул аз өмүрүндө элге тамаша тартуулап, элесин түбөлүк өчпөс кылып кеткен экен. Анткени аны азыр ар бир инсан кубануу, сагынуу менен эскерет.

Айтылуу акындын армандуу махабаты

 “Махабаттын даамын татпаган жан дүйнөгө бекер келип, бекер кетет”, - деген экен улуу акын. Андыктан бир келген өмүрдө махабатка магдыраткан эки тараптуу, түбөлүктүү сүйүүнүн ээси болуу жакшы деңизчи, бирок мындай бакыт ар бир адамга эле буюрган эмес.

МУНАРЫМ - МЕНИН ТУМАРЫМ

Атактуулардын арзуусуна ээ болуу бактысы ар кимге туш боло бербейт. Алар жакынын жалындап сүйүп, чыгармаларында өчпөс темага айлантышат. Андай адамдын өмүрлүк жары болуу сыймыктуу да, айрым кезде түйшүктүү да эмеспи. Төмөндө улуу махабаттын күбөсү болгон инсандардын чыныгы сезими, тагдырдын сыноосуна туруштук берген таза мамилеси тууралуу баяндайбыз.

ЖҮРӨКТӨРДӨ ЖАШАГАН СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ

Убагында бүткүл СССРге Чолпон жылдыз болуп жанып, ошол Чолпондой жүзү менен бүт дүйнөгө кыргыз өңүн тааныткан кайталангыс талант Сүймөнкул Чокморов кыргыз барда эч качан унутулбайт.

Страницы