Саамалык

Кичи ашкана деген эмне?

Биз үчүн жаңылык болгон буюмдар, анын ичинде аялзатына керектүү болгон ашканада колдонулуучу буюмдардын күндөн-күнгө жаңы түрү чыгып жатат десек жаңылышпайбыз.

РОБОТ ЧАҢ СОРГУЧ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Биз үчүн жаңылык болгон буюмдар, анын ичинде аялзатына тиешелүү буюмдардын күндөн-күнгө жаңы түрү чыгып жатат. Алардын ичинен биз бүгүн жаңы чаң соргучтун түрү менен тааныштырабыз. 

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Аялзатына керектүү техникалар күндөн-күнгө жаңырып жатат. Улам жаңысы көп функциялуу, колдонууга ыңгайлуу, эң негизгиси колду кармап убакытты албагандыгы менен кызыктуу жана баалуу. Биз сизге тааныштыруучу жаңы буюм мультибышыргыч деп аталат.

Идиш-аяк жууган машина деген эмне?

Аялзатынын түйшүгүн жеңилдетүүчү ашкана буюмдарынын
бири - идиш-аяк жууган машина. Ашканада алмашкыс жардамчы болгон бул буюмду сатып алуу менен аз да болсо убактыңызды үнөмдөгөн болосуз.

Бала багышуучу техника

Заманыбыз күндөн күнгө жаңыланып, технологиянын күчү менен сонун үй жардамчылары чыгып жатат. Алардын бири радио бала багуучу. Мунун жардамы менен сиз алыскы аралыкта туруп балаңыздан кабар ала аласыз. Эңбашкысы бул каражаттын жардамы аркасындабала карашуу үчүн кызматчыга көз каранды болбойсуз.

Страницы