Психология

Эркек менен аялдын айырмачылыктары

Аял менен эркек физиологиялык жактан эле эмес, психологиялык жактан да айырмаланат. Экөө эки башка ой жүгүртөт, эки башка кабылдайт дегендей. Бул нерсени тастыктоо үчүн алардын көзгө баса урунган айырмачылыктарын байкап көрөлү.

 

Чыгыш төлгөсү чыныгы мүнөзүңүздү айтат

Чыгыш календары боюнча кайсы жылы туулгансыз? Ага ылайык, сиздин мүнөзүңүз такталып, айрым сырларыңыз ачылат экен. Эмесе, назар салыңыз.

 

Чычкан жылы (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

17 - декабрь

Адам эмне үчүн эстейт?

Эстөө – табигый процесс. Көпчүлүк адам эстегенде уйкусу келген болот деп ойлошот. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Уйку келгенде эле эмес, адам ойгонгондо, чарчаганда да эстейт. Эстөө тууралуу буга чейин көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп, себеби канда кычкылтектин азайышы экендиги аныкталган.

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

9 - декабрь

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

2 - декабрь

Страницы