Психология

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

17 - декабрь

Адам эмне үчүн эстейт?

Эстөө – табигый процесс. Көпчүлүк адам эстегенде уйкусу келген болот деп ойлошот. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Уйку келгенде эле эмес, адам ойгонгондо, чарчаганда да эстейт. Эстөө тууралуу буга чейин көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп, себеби канда кычкылтектин азайышы экендиги аныкталган.

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

9 - декабрь

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

2 - декабрь

Кайсы күнү туулгансыз?

“Адамдын тагдырына сандар сөзсүз таасир этет” дешет нумерологдор. Анын чындыгы бар экен. Туулган күнүңүзгө ылайык мүнөздөмөнү окуп өзүңүз тууралуу билиңиз.

 

25-ноябрь

Ырым-жырымдар: чындыкпы же ишенимби?

Ата-энелерибиз “мындай кылганга, тигиндей кылганга болбойт” дешип, бирок эмнеге экенин сураганда “жаман болот” деген эле жоопту беришкен учур дээрлик ар бирибиздин башыбыздан өтсө керек. Андай ырым-жырымдар бүгүнкү күндө да активдүү колдонулуп келет.

Страницы