Психология

Канчалык деңгээлде кызганчааксыз?

Кызганыч – негативдүү сезим. Сүйүктүүсүнөн күткөн көңүл бурууну, сүйүүнү, урматтоону каалагандай ала албай калган абалда адам “мени кимдир-бирөө менен алмаштырды го?..” деген ойго кептелет. Бул өзүнөн кемчилик издеп жан шеригине ишенбөө­чүлүктү пайда кылган психологиялык илдет. Анын ашынган түрү түгөйлөрдү ажыратып тынары бизге жаңылык деле эмес.

Адамдын калп айтып жатканын кантип билүүгө болот?

Калп – кырдаалдан куткаруучу жакшы курал. Бирок аны пайдаланып жаткан адам калп сөзү менен эле баарын жеңип кете албайт. Анткени анын башка мүчөлөрү, кыймылдары чындыкты ачыкка чыгарып коет. Чындыкты айткан абалдар кайсылар экенине кызыксаңыз, жооп төмөндө.

Калп айтып жаткан адамдын сөзү

Туура ойлонуп, жашооңузду жакшы багытка буруңуз!

Дүйнөдө ой күлүк... Ой жеткен жерге кол жетпейт... Анткен менен ошол ойду дагы тарбиялай билсек өз жашообузду, саламаттыгыбызды жакшы жолго сала алган болобуз. Ойлонууну жакшы багытта тарбиялай алсак, анда көптөгөн кара энергиялардан арылып, аң-сезимибиз тазарып, нерв системаларыбыз жакшы иштей баштаарын окумуштуулар тастыкташкан.

Страницы