Психология

Негизги Ден соолук Психология

Толук эмес үй-бүлѳдѳ тарбияланган бала ким болот?

Ата-эненин өз баласына төккөн мээримин эч бир жылуулук алмаштыра албайт эмеспи. Ал эми томолой же тирүүлөй жетим болуп калган балдардын абалы кимди гана болбосун өкүндүрбөй койбойт. Канткен күндө да мындай тагдырга кабылган балдарга туура багыт берип жаркын келечекке үндөө ар бирибиздин милдетибиз.

Кызганчаак адам менен кантип жашоо керек?

Кызганычтын айынан чыккан чыр-чатактардын көбүнө кызганган адамды эмес, ага туруштук берип жашап кете албаган адамды күнөөлөшөт. Мындай күнөөгө кабылбоого төмөнкү кеңештер сизге жардам берет деген ишеничтебиз.

“Апасынын баласы”. Кайра тарбиялоого болобу?

Энени сыйлоо, ага жардам берүү, жакын болуу – ар бир баланын милдети. Бирок энесине өтө эле жакын эркек эл арасында “апасынын баласы” аталып, аялзаты тарабынан жакшы кабыл алынбайт. Анткени энесине чектен тыш байланган эркектин өз алдынча үй-бүлө күтүп кетүүсү татаал.

Дагы кызыктуулар