Үй-бүлө

Негизги Үй-бүлө

Эркек эмнеге үйдөн качат?

Акыркы кездерде үй-бүлөлүк чыр-чатактын башкы себеби эркектин үйүнө эрте келбегени, андан күмөндөнгөн аялынын кызганычы болуп жатканын адистер белгилешүүдө. Анда эркектердин үйүнө эрте келүүнү каалабагандарынын көйгөйү эмнеде экендигин изилдеп көрөлү.

Өкүл ата — өз ата

Турмуш босогосун жаңы аттап олуттуу жашоону моюнга алган жаштарга жакындарынын, коомдун, жакшы санаалаштардын материалдык да, моралдык да колдоолору айрыкча мааниге ээ. Алардын катарында өкүл ата, өкүл эне деген статустуу адамдар да бар. Дал ушул инсандардын шайлануу максаты, алардын орду, милдети тууралуу ар тараптан иликтөөгө аракет кылдык.

Идеалдуу жубай мырзалардын көзү менен

Айымдардын түшүнүгүндө идеалдуу күйөө – бул аялынын бардык сапаттарын баалай билген, ал кандай гана мүнөзгө ээ болбосун баркына жетип, сыйлай билген адам. Ал эми мырзалардын оюндагы идеалдуу аял кандай болду экен, иликтеп көрөлү...

Дагы кызыктуулар