Ысмыңыз канча тамгадан турат?

Жарык жашоого келгенден баштап адамды сандар ар дайым ээрчип жүрөт эмеспи. Ал тургай, аттарыбыздын канча тамгадан турганы да нумерология илиминде мааниге ээ. Себеби ага жараша адамдын мүнөзү, тагдыры ачылат.

Чечимди тез чыгарган “3” саны

Кыргыз эли кытай, япон элдери сыяктуу эки-үч тамгадан ысым ыйгара беришпейт. Бирок үч тамгадан турган ысымдар кездешет. Окумуштуулардын аныктоосу боюнча, үч тамга өзгөчө белги болуп эсептелинет. Андыктан үч тамгадан куралган атты алып жүргөн адамдар чечимди тез кабыл алып, аны дароо аткарууга ашыккандар болушат. Изилдөөчүлөр тарабынан үч санына “алтын ордо” деген наам берилген. Булардын мүнөзү оор басырыктуу жана сабырдуу. Бирөөнүн алдында басынганды жаман көрүшүп, аны басмырлап сүйлөгөн адамдар менен заматта чатакташууга баруудан кайра тартышпайт. Ал эми жан дүйнөсү менен тил табышкан адамдар үчүн баарына даяр турушат.

 

Калпты жактырбаган “4” саны

Ал эми төрт тамгадан куралган аттын ээлери күндөн-күнгө өсүп-өнүгүүгө багыт алгандардан болушат. Булардын мүнөзү өтө эрктүү жана оор келет. Калп сүйлөгөндү, жагалданып, кошомат кылганды жактырышпайт. Бирок айрым учурларда жакын адамдарынын көңүлү үчүн мындай ыкмаларды колдонуп да коюшат. Ысмы төрт тамгадан куралган эркек адамдардын мүнөзү курч болгондуктан алар аскер кызматкерлеринен болсо, куп жарашып, бул образды бийик деңгээлде жарата алышат. Айымдар болсо бийликти кармап, үй-бүлөнү колго алууга шыктуу келишет. Алардын ичинен кээ бирлери сыр жашыруу жагынан алсыз болушат. Жеке жашоолорунда карьерага умтулуп, ар убак алдыга кадам ташташат. Стабилдүүлүктү баалашкандыктан кай жерде болбосун, тынчтыкты самашат.

 

Максатка умтулган “5” саны

Беш тамгадан куралган аттын кожоюндары өтө аракетчил, өжөр жана алдыга койгон максаттарына жетүүгө жан үрөгөн инсандар экени далилденген. Накта диктаторлор. Өзүнүн идеясы үчүн ар кандай тоскоолдуктар менен күрөшүүдөн чарчабайт. Керек болсо бул адамдар өз максаттарына жетүү үчүн өмүрлөрүн да аябайт. Эгер көздөгөн максаттарын орундата албай же кыйын кырдаалдарга тушугуп калышса, психикалык жактан өздөрүн кыйнай беришет. Андай учурларда өз мүмкүнчүлүктөрүнө гана ишенип, алдыга кадам ташташса ийгиликтерди багындыра алышат. Булар уюштургуч лидерлерден жана кандай кырдаал болбосун, тегерегиндегилер менен тил табыша билишет. Ошондой эле дайыма башкалардан биринчи болгонго аракеттенишет. Көп учурда күтүлбөгөн жерден эле бир нерселерди ойлоп чыга калышат.

 

Жумшак мүнөз “6” саны

Кыргызда алты тамгадан куралган ысымдар арбын. Булар өз максаттарын ишке ашырууда туруктуу чечим чыгара албай көпкө кыйналышат. Тартипти катуу талап кылган оор мүнөздүүлөрдөн эмес. Тескерисинче, боорукер, жапакеч, жумшак мүнөздөгү адамдар. Терс сапаттардан сараңдык, өзүмчүлдүк, алсыздык жактары бар. Эгер ак көңүлдүгү кармаса булардан өткөн берешен жок. Бирөөлөрдүн иштерине ой-пикир айтып аралаша берүүнү жактырышпайт. Уруш, жаңжал, ызы-чуу деген көйгөйлөрдөн коркушкандыктан андайлардан алыс болууну самашат. Жеке жашоолорунда сүйүүгө маани беришип, жан дили менен сүйүүнү туу тутушат. Өзүндө жетиштүү болуп турса да андан да көбүрөөк болсо деген ниетте көп далалаттанышат.

 

Жашоону жеңил жеңген “7” саны

Кыргызда “Жетинин бири кыдыр”, “Жети өлчөп, бир кес” деген сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Жети деген сандын өзүнүн сыры эле башка элдерде “ийгилик” дегенди туюндурат экен. Ал эми жети тамгадан куралган ысымдын ээлери табиятынан таланттуу келишет. Жашоодогу тажрыйба булардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө өз таасирин берет. Жашоолору жеңил нукта өтүп, ийгиликтер чыгармачылыгындагы эмгегинин жыйынтыгы менен келет. Бирок баары эле табиятынан өзүнө берилген таланттарын бага алышпайт. Талантын, өнөрүн эрктүү жана күчтүү мүнөздөгүлөрү гана бапестеп өстүрүп кетишет. Булар кенен ой жүгүрткөн жана өзүнө бекем ишенген инсандардан болушат. Ошондой эле жети сандуу адамдар өзүн эле эмес, айланасындагылардын да кызыкчылыгына кам көрүүнү көздөп жашашат.

 

Чексиздикти сүйгөн “8” саны

Сегиз тамгадан түзүлгөн ысымдагылар көз карандысыздыкты сүйгөн, эркин болууну каалаган адамдардан болушат. Ошондой эле кайда болбосун, бирөөнүн алдында көз карандылык кылып иш кылганды жактырышпайт. Булар реформатор жана революционерлер. Көпчүлүгү жөнөкөй мүнөздөгү адамдардан эмес. Жанындагы аңгемелеши же болбосо биринчи жолуккан адамы жан дүйнөсүнө жакпаса, аны менен тил табышып, ачылып сүйлөшө бербейт. Ата-эне, бир туугандары үчүн сезимтал, тууганчыл келишет. Эң жакшы сапаты - ата-эне, бир туугандары эле эмес, алардын жакын мамилелеш адамдарына да колунан келген жардамын аябайт. Кыраакы, кайрымдуу, берешен, чексиздикти сүйгөн алар үй-бүлө үчүн ичкен ашын жерге койгон камбыл, үлгүлүү кожоюн жана ашкананын көркүн чыгарган мыкты кожойкелерден боло алышат.

 

Ой-туюмга бай “9” саны

Ысмы тогуз тамгадан куралган адамдардын ой-туюму өсүп-өнүккөн. Табиятынан акыл-эстүү, түшүнүктүү жана сезимтал болушуп, ушул сапаттары менен өзгөчөлөнүшөт. Жашоодо мүмкүнчүлүктөрүн көпчүлүгү колдоно бербейт. Бул адамдар терең сырдуу жана ал сырын ачпаган мүнөздө болушуп, сыр сактаган жагынан алдына киши салышпайт. Жакшы, жарык, бийик жашоолордо жашап өтүүнү максат кылышат. Бирок ал максаттарына жетүү үчүн жан үрөп аракет кылышпайт. Эркиндикти самап жашаган эң мыкты баарлашуучу жана кеңеш берүүчү болушат. Көпчүлүк арасында тартипти катуу кармап, тактыкты талап кылат. Булар боорукер адамдардын катарына кирбейт. Тескерисинче, бирөөлөргө жаны ачып, кейий бергендерди жактырышпайт.

 

 

Жазгүл КАРБОЗОВА