Уктоо абалынан жубайлардын мамилесин билүүгө болот

Ар кайсы жубайлар ар кандай абалда укташат. Экөө эки жакты карап, кучакташып, буттарын учкаштырып... Психологдор белгилегендей, жубайлардын уктоо абалы алардын мамилелери тууралуу көп нерселерди айтып турат.

 

«Кашык»

Уйку учурундагы бул абал турмуш куруунун алгачкы 3-5 жылдыгындагы эң кеңири таралган абал. Адатта күйөөсү аялын кучактайт. Эгер аял күйөөсүн кучактап ушундай абалда уктаса, бул никеде аял лидерлик кылат дегенди түшүндүрөт. Бул жубайлардын күйөөсү жашоодо өзгөчө назик мамилеге муктаж. Мындай абалда уктаган жубайлар физикалык жактан да, психологиялык жактан да бири-бирине өтө жакын. Мындай абалда уктоого көнгөн жубайлардын бири түн ичинде башка капталына оодарылса, экинчиси да аны туурап оодарылат.

Жылдар өткөн соң сиздин түгөйүңүз сөзсүз түрдө бул эмоционалдык жакындыгын жоготот дегенден алыспыз. Ондогон жылдар бою уктоодогу бул абалын сактоо менен өздөрүнүн назик сезимдерин да сактап келген жубайлар бар.

 

“Бал айынын кучакташуусу”

Жубайлар бетме-бет карашып, бекем кучакташып жатышат. Жогорудагыга караганда бул сейрек учурайт, анткени түнү бою мындай абалда жатуу оңой эмес. Бул абалды түгөйлөрдүн сүйүү мамилелери жалындап турган маалда кездештирүүгө болот. Бул түгөйлөр бир бүтүндүккө айланууну каалашат, көз ирмемге да бири-биринен ажыроону каалашпайт. Мындай түгөйлөрдүн мамилелери адатта аябай бекем болот. Алар бири-бирине ушунчалык катуу байланышкандыктан а түгүл, обочолонуп жатып уктай алышпайт.

Жолдошуңуз ушундай абалда уктоону жактырып, сиз тумчугуп кеткендиктен жактырбашыңыз мүмкүн. Мындай учурда жолдошуңуз уктагыча ушундай ыкмада жатып, ал уктагандан кийин акырын суурулуп чыгып өзүңүзгө ыңгайлуу болуп жатып алсаңыз болот.

 

«Черепица»

Эркек чалкасынан жатат. Аял да чалкасынан жатып, башын күйөөсүнүн ийинине коюп уктайт. Бул аялдын күйөөсүнө көз каранды, элпек мүнөзүнөн кабар берет. Мындай абалда жатуу менен аял күйөөсүнө ишеним артып, кандайдыр бир камкордукту, коргонууну сезет.

 

 

“Бешик”

Бул “черепицанын” дагы бекемирээк түрү. Мындай абал өзүңүздү мурдагыдан да ишенимдүү сездирет. Көбүнчө кыйынчылык учурунда, түгөйлөрдүн бири ооруп жаткан кезде бул абал көбүрөөк кездешет. Эгер сиздердин мамилеңиздер бекем болсо, “бешик” абалы – кыйынчылык күндөрдөн кийинки ортодогу мамилени чыңдоонун дагы бир ыкмасы.

 

 

“Буттардын кучак­ташуусу”

Уйку учурундагы түгөй­лөрдүн мындай абалы алардын достук мамилесинен, эркиндигинен, бейпил жашоосунан кабар берет.

 

 

“Бош байлангандар”

Болжол менен беш жылдан кийин түгөйлөр ортосундагы мурдагы акылдан адаштырган оттуу сүйүү бир калыптагы жай сүйүүгө айланат. Ошого байланыштуу түгөйлөр уйку учурунда да эркин болууга өтүшөт. Башкача айтканда, болгону колдорун же буттарын эле бири-бирине тийгизип жатышат.

 

 

«Кубалоо»

Уктап жатканда түгөйлөрдүн бири керебеттин кырына жылып кете берет, экинчиси аны кубалап кете берет. Аны өздөрү да байкашпайт. Эгер уйку учурундагы мындай абал сиздерге да таандык болсо, анда түгөйүңүзгө көбүрөөк көңүл бура баштаңыз. Анткени көбүнчө ушундай абалда укташкан түгөйлөрдүн “кубалаганы” “качканына” “мага жакыныраак келчи?!” дегени болот.

 

 

 

“Далысын салуу”

Эгер жубайлар чыр-чатактан кийин жатышса, бири-бирине далысын салып жатуу катардагы көрүнүш. Ал эми күн сайын ушинтип жатсаңыздар, тилекке каршы, бул абал жубайлардын мамилесиндеги чыңалган абал, түшүнбөстүктөр тууралуу айтып турат.

 

 

 

Айназик РАИМКУЛОВА