ЧИЙМЕЛЕП ТАРТА БЕРГЕН СҮРӨТТӨРҮҢҮЗ КИМ ЭКЕНИҢИЗДИ АЙТЫП ТУРАТ

Бош олтурганда, бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатканда же жолугушууда олтурганда ойлонбой туруп кагаз бетине чиймелеген сүрөттөр кожоюнунун ким экенин айтып берет. Анткени бул учурда адамдын акылы алсыздап, жыйынтыгында калем адамдын чыныгы жүрүш-турушун көрсөткөн сокур сезими менен иштеп баштайт.

 

Адамдардын сөлөкөтү

Адам кейпин түшүндүргөн кичинекей сөлөкөттөрдү тарта берсеңиз, бул сиздин алсыздыгыңызды, кандайдыр бир жоопкерчиликтен кача бергениңизди айтып турат. Эгер адамдарды тегерек эмес, таяк түрүндө бир сызык кылып чийип тартсаңыз, башка адамдар менен мамиле кургуңуз жана алар менен ачылып сүйлөшкүңүз келбейт.

 

Кол коюу

Автоматтуу түрдө кол коё бергендер менменсинген, көпчүлүк адамдарды теңине ала бербеген өзүмчүл болушат. Басымдуу бөлүгү даңкка умтулгандардан болот. Телефон менен сүйлөшүп жатып же кандайдыр бир көйгөйдү ойлонуп жатып кол коё берген абал өзүнүн кыялына байланып калганынан кабар берет.

 

Геометриялык фигуралар

Алдыңызга койгон максатыңызды жакшы билген тырышчаак, аракетчил жана көксөгөнүн бербеген көк адамсыз. Эч убакта оюңузду жашырбай баарын тарс этип ачык айтасыз. Мындан тышкары өтө эле кыраакы, сезимтал адам болгондуктан сиз жөнөкөй иштерге да маани берип аябай этиеттик менен карайсыз.

 

Тегерек жана шакекчелер

Тегерек сүрөттү тарткан адамдар кандайдыр бир иш-чараларга катышууга аракет кылышат. Бирок өздөрүн тышкы дүйнө менен байланыштыра албагандыктан улам өзүн жалгыз сезишет. Мындай адамдарга достук жана жакын адамдардын жылуу мамилеси жетишпейт.

 

Жаныбарлар

Сиз тарткан жаныбарыңызга жараша сүрөттөлөсүз. Эгер арстан же карышкыр тартсаңыз агрессивдүү, түлкү тартсаңыз куулук менен иш бүтүрүүнү пландаган, коёнду же тыйын чычкан тартсаңыз камкор мамилеге муктаж, чымчыктарды тарта берсеңиз дайыма бирөөлөрдү өзүңүзгө салыштыра берген адамсыз.

 

Толкун сызык, спираль

Бирөөнүн көйгөйү сизди ойлондурмак түгүл, кызыктырбайт дагы. Жаныңыздагы адам катуу кайгырып жатса гана ал сизди кичине ойлондурушу мүмкүн, бирок эч убакта эмоцияга алдырбайсыз.

 

Жебе

Тарткан жебеңизге жараша мүнөздөлөсүз. Эгер жебеңиз жогору карап турса башка адамдардын көз карашын, ылдый карап турса өзүңүздү, сол тарапты карап турса өткөндү ойлоп жашайсыз. Ал эми оң тарапты караса келечекке тилек кылып, максаттарыңыздын ишке ашышына ишенесиз.

 

Жылдыздар

Сиз ар дайым элдин көңүл борборунда сөзгө алынып жүргөндү каалайсыз. Тарткан сүрөтүңүздө жылдыздын нурлары көп болсо же жылдыздан чыккан нурду жылдыздан бөлүп өзүнчө тарта турган болсоңуз, анда депрессияда жүрөсүз.

 

Гүл, булут жана күн

Көз жоосун алып гүлдөп турган гүлдөр жана күн сүйлөшүп жаткан адамыңызды жакшы түшүнгөнүңүздү билдирет. Сизге оюн айтып берип жаткан адамды угуп жатып сүрөт тартсаңыз, анда угуу менен катар алдыга койгон максаттарыңызды кыялданганга жана аны фантазиялап жибергенге шыктуусуз.

 

Крест

Бири-бирине каршы-терши айкалышып жаткан эки сызыкты чие берсеңиз, анда кимдир бирөөнүн алдында өзүңүздү күнөөлүү сезе бересиз. Болбосо кайсы бир иштин жоопкерчилигин мойнуңузга алып, ал иш бүткөнчө өзүнчө эле кыжалат болуп кыйналасыз.

 

Үй жана куту

Мындай сүрөттөрдү тарткан адамдар тартипти бекем сактап, анын өкүм сүрүп турушун каалайт жана ар бир баскан кадамын эсептеп пландашат. Алардын басымдуу бөлүгү “эмнени каалап жатканымды жакшы билем. Көз карашымды өзгөртпөйм, кандай ойлосом, ошондой болушу керек” деген көк адамдар болушат.

 

Шахмат талаасы

Кыйын абалда болуп көйгөйлүү маселеси чечилбей жаткандардын басымдуу бөлүгү шахмат талаасын тартышат. Мындай сүрөттөрдү дайыма тарткандар сырларын ичине сактаган, алдыга максат коё албаган, кандай гана кырдаал болбосун, андан чыга албаган жана “туура жашап жатамбы же жокпу” деп күмөн санаган адамдардан болушат.

 

Аарынын уясы

Аарынын уясын тарта бергендердин басымдуу бөлүгү жанындагы адамдар менен бири-бирин түшүнүп тынч жана ынтымактуу жашаганды жактырышат. Мындан тышкары көйгөйлөрүн биринен сала бирин акырындык менен чечүүгө аракет кылышат.

 

 

Даткайым ДОСМАТОВА