Орозо тууралуу хадистер

Ислам беш нерсенин үстүнө курулган: Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед (с. а. в.) Аллахтын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк айтуу, намазды толук окуу, зекет берүү, Рамазанда орозо тутуу жана мүмкүнчүлүгү болгондор үчүн Аллахтын үйүнө ажылыкка баруу.

***

Алла Таала айтат: «Оозу бек адам жеп-ичүүнү Мен үчүн гана токтоткон. Орозо - Өзүм менен кулдарымдын ортобуздагы ибадат. Ага карата Мен гана билген сыйларды берем. Оозу бек кулумдун ачтык-суусоодон улам оозунан чыккан жыты Мен үчүн жыпар жытынан да артык».

***

Орозо кармаган адам үчүн эки кубанычтуу учур бар: биринчиси - ооз ачар маалы, экинчиси - Алла Таалага жолуккан учур.

***

Ар бир нерсенин зекети бар, дененин зекети – бул орозо кармоо. Орозо кармоо – бул сабырдын жарымы.

***

Орозо - сабырдын жарымы, тазалык - ыймандын жарымы.

***

Абу Умама (р. а.) айтат: “Мен пайгамбарыбыздан (с. а. в.) аткаруум керек болгон бир (жакшы) ишти айтып берүүсүн сурандым эле, ал (с. а. в.): «Орозо карма, ага тең келери жок», - деп кайталады. Мен үчүнчү жолу суранганымда пайгамбар дагы: «Орозо карма, ага тең келери жок», - деп жооп берди”.

***

Орозо напси каалаган жеп-ичерден бирөөнү калтырган болсо, Алла Таала ал адамга бейиштин жемиштеринен жегизип, бейиштин булактарынан сугарат.

***

Бейиште Райян деп аталган бир эшик бар, андан орозо кармагандар гана кире алат.

***

Орозо кармаган адам ырыскысын адалдан эле каржылаган болсо, акыретте эсепке тартылбайт.

***

Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, унчукпай турушу да тасбих болуп саналат, жакшылык жана ибадаттарына кабаттап сооп берилет. Дуба-тилеги Алла Таала тарабынан кабыл алынып, күнөөлөрү кечирилет.

***

Орозо кыямат күнү орозо кармаган адам үчүн шапаат кылат. Жаратканга жалбарып: «Оо Жаратканым! Мен аны күндүздөрү жеп-ичкендиктен жана жыргалчылыктан куру койдум, ошондуктан шапаатыңды кабыл кыла көр», - дейт, ошондо Алла Таала орозо кармаган адамдын бул суранычын кабылдап ага шапаат кылууга уруксат берет.

***

Саарлыкта береке бар, бир ууртам суу ичип болсо дагы аны калтыра көрбөгүлө. Анткени Алла Таала жана периштелер саарлыкка тургандар үчүн дуба кылат.

***

Ооз ачууга шашылып, саарлыкты артка жылдырса эле үммөтүм жакшылыкта.

***

Дубалары токтоосуз кабыл болуучу үч түрдүү адам бар: орозолуунун ооз ачар маалындагы дубасы, адилеттүү башчынын дубасы жана зулумга учураган адамдын дубасы.

***

Орозо мусулман үчүн бир калкан өңдүү. Ошондуктан бирөөңөр орозо кармаган болсоңор, жаман сөз сүйлөбөсүн, жарашыксыз аракет жасабасын, эгерде бирөөлөр аны тилдесе же урушмакчы болсо, жөн гана «мен орозолуумун» десин.

***

Бир адам эч кандай себеби жана оорусу жок туруп Рамазандын бир эле күнүн орозосуз өткөрсө, Рамазандын сыртында бүткүл өмүрүн орозо кармап өткөрсө да кармабай калган орозонун ордун толтура албайт.

***

Эй, ыйман келтиргендер! Силерден мурункуларга парз кылынган сыяктуу силерге да орозо парз кылынды.

 

 

 Гүлаыйым Калыбекова