Сүйүүдө жылдыз белгиңиздер туура келеби?

Жашоодо ар кандай түгөйлөр бар. Бактылуу, көңүлдүү, чыр-чатакка, ажырашууга жакын жана башка. Булардын себебин биз ар кайсы нерселерден көрөбүз. Балким, анын баары жылдыз белгилердин дал келишүүсү же дал келишпөөсүнөн көз каранды болуп жүрбөсүн?!.

 

Эркек – Кой, аял – ...

Кой – бири-бирине бекем байланат.

Букачар – ачык сезимдери менен бири-бирине умтулат.

Эгиздер – жашоого жөндөмдүү союз.

Бөйөн – бири-бирине туура келбейт, бирок, аларды акчага болгон сүйүү жакындаштырат.

Арстан – максаттары таптакыр карама-каршы, бири-бирин жакшы түшүнүшпөйт.

Бийкеч – бириникин бири макул көргөндө гана бирге жашай алышат.

Тараза – сезимдердин жана акылдардын биригиши, чыныгы сүйүүгө түзүлгөн идеалдуу шарт.

Чаян – дүйнөгө болгон көз караштары эки бөлөк. Бири-бирин төшөктө гана жакшы түшүнүшөт.

Жаачы – экөө тең жашоо, сүйүүгө кумарлангандар.

Текечер – бири-бирине дал келбейт, булар бири-бирине бут тоскон адамдар.

Суу куйду – аларды кубанычтарга толгон турмуш жолу күтүп турат.

Балыктар – жашоо жолунда көп маселелерге кабылышат.

 

Эркек – Букачар, аял – ...

Кой – жакшы мамилеге аялдын чыргоолугу тоскоол болот. Бирок, төшөктө баары жакшы.

Букачар – экөө тең өтө сезимтал жана өжөр.

Эгиздер – туруктуу, тынч, тең салмактуу мамиле.

Бөйөн – назик, интимдүү мамиле.

Арстан – бири-бирине сезимдери жана эмоциялары жагынан дал келет.

Бийкеч – жашоого болгон жалпы кызыктычылыкты табышканда гана жашоодон жолдору болот.

Тараза – сүйүү, төшөк мамилелеринде эң сонун айкалышат.

Чаян – бири-бирине өтө эле чоң талаптарды коюшат.

Жаачы – интимдик жашоодо гана айкалышканы болбосо, жашоонун башка тараптарында бири-бирине туура келбейт.

Текечер – үй-бүлөдөгү идеалдуу түгөйлөр.

Суу куйду – алардын үйүндө такай чыңалган абал өкүм сүрүп, чыр-чатак тез-тез кайталанып турат.

Балыктар – келечектүү мамиле.

 

Эркек – Эгиздер, аял – ...

Кой – интимдик жашоодо бири-бирин эң сонун түшүнүшөт.

Букачар –аялдын сүйүү оюндарына жакындыгы эркекти эсинен тандырат.

Эгиздер – мамиле узакка созулбайт.

Бөйөн – бири-бирине чыдап өмүр бою суз жашоодо жашай беришет.

Арстан – мүнөздөрүнүн күчтүү жана алсыз жактары менен бири-бирин толуктап турушат.

Бийкеч – интеллекттери бирдей болгону менен ынтымактуу жашай алышпайт.

Тараза – бири-бирине айкалышпайт, ошондуктан, орой мамиледе болушат.

Чаян – мамилелери татаал болот.

Жаачы – экөө тең чоң идеалисттер.

Текечер – жашоого болгон көз караштары, айлана-чөйрөгө болгон мамилелери бирдей.

Суу куйду – тынч жашоо жолунда жашашат.

Балыктар – жашоо стилдери жакын, фантазиялары окшош, сүйүүдө айкалышат.

 

Эркек – Бөйөн, аял – ...

Кой – бири-бири менен төшөктө гана жагымдуу, ошон үчүн эле чогуу жашашат.

Букачар – сүйүүдөгү өтө берилген байланыш, бекем достук, ийгиликтүү өнөктөштүк.

Эгиздер – аялдын тентек мүнөзү мамилени болгону бекемдейт. Эркек аялга өтө аяр мамиле жасайт.

Бөйөн – көп балалуу үй-бүлө түзүү үчүн эң идеалдуу өнөктөштөр.

Арстан – өтө ар башка адамдар, аларды жалпы хобби гана жакындатат.

Бийкеч – аларды үй-бүлө жана акча гана байланыштырат.

Тараза – аларды байланыштырган жалпы нерсе – ирээттүүлүк.

Чаян – сезимдер, берилүү, ошол эле убакта тез-тез көзгө чөп салуу, көз жаш коштойт.

Жаачы – көп жактарынан бири-бирине карама-каршы адамдар, бирок, үйдүн жайлуулугу үчүн бирдей аракет кылышат.

Текечер – сүйлөшүү, сүйүү жыргалчылыгы жана башкалар үчүн эң сонун өнөктөштөр.

Суу куйду – жашоонун маанилүү маселелеринде бири-бирин эң жакшы түшүнүшөт.

Балыктар – темпераменттеринин ар башка болгонуна карабай, бири-бирине туура келет.

 

Эркек – Арстан, аял – ...

Кой – ички жана сырткы үндөштүк бар.

Букачар – бири-бирин оңойчулук менен түшүнүшпөйт, бирок, төшөк жаатында жолдуу.

Эгиздер – кыялкеч, өтө бекем өнөктөш­түк.

Бөйөн – оор, драмалуу, узакка созулбаган байланыш.

Арстан – акчага болгон кызыгуу жана сүйүү мамилесиндеги айкалыш байланыштырат.

Бийкеч – өтө ар башка адамдар, алар карьера үчүн гана чогуу жашашы мүмкүн.

Тараза – мамилени ийгиликтүү өнүктүрүп кетүү үчүн өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар.

Чаян – жаңжал ээрчип жүрөт, такай уруша беришет.

Жаачы – эч качан бири-бирин аягына чейин өздөштүрүп бүтө алышпайт.

Текечер – экөө тең даңкты, сыймыкты сүйгөн адамдар, ошондуктан, кубаныч дегенди билишпейт.

Суу куйду – көрүнүктүү түгөйлөр, бирок, айкалышпайт.

Балыктар – бактылуу түгөйлөр.

 

Эркек – Бийкеч, аял – ...

Кой – бири-бирин жакшы түшүнүшпөйт, бирок, магниттей болуп эле тартылышып турушат.

Букачар – экөө тең сүйүү үчүн жаралышкан, байланыштары өтө бекем.

Эгиздер – төшөк мамилесинде гана жакшы, бирок, бул туруктуу байланыш дегенди түшүндүрбөйт.

Бөйөн – достук жана сүйүү мамилеси байланыштырат.

Арстан – экөө тең үнөмчүл, тыкан – бул алардын негизги өзгөчөлүгү.

Бийкеч – бири-бирин тынымсыз сындай беришет, бир жакшы жагы – алар жакшы ата-эне.

Тараза – дүйнөгө болгон жалпы көз караш байланыштырат.

Чаян – экөө тең интеллигент адамдар, андыктан, бири-бирин жакшы түшүнүүгө тийиш.

Жаачы – экөө эки бөлөк адамдар, көп кыялданышат, аз жасашат.

Текечер – мамилелери татаал, алар түнү гана чындап бирге болушат.

Суу куйду – экөөнүн бирөөсү акылдуу болсо, булардан эң жакшы түгөйлөр түзүлөт.

Балыктар – эң ийгиликтүү, жагымдуу түгөйлөр.

 

Эркек – Тараза, аял – ...

Кой – тынчы жок союз. Аялдын жагымдуулугу, эркектин элпектиги мамилени сактап турат.

Букачар – эркектин кызганчаактыгы аялды үй-бүлөсүн жана үйүн таштоого аргасыз кылат.

Эгиздер – бири-бирине тартылган романтикалык сезимдер, эң сонун достук жана сүйүү.

Бөйөн – экөө бири-биринин сезимдерин тереңден түшүнүшпөйт.

Арстан – ортодо достук мамиле бар. Ошондой эле алар төшөктө бири-бирин жакшы түшүнүшөт.

Бийкеч – бири-бирине чыдоого көбүнчө күчтөрү жетпей калат.

Тараза – ар кандай маселе аларга чечилбес болуп туюлат.

Чаян – эротикадан башка эч нерсе аларды байланыштырбайт.

Жаачы – эң сонун эротикалык байланыш.

Текечер – экөөнүн тең келечекке койгон чоң пландары бар, экөө тең көп нерсеге жетүүнү каалашат.

Суу куйду – өтө күчтүү сексуалдык сезим байланыштырат.

Балыктар – экөө тең жүгөнсүз, “тормоздору иштебейт”.

 

Эркек – Чаян, аял – ...

Кой – сүйүү мамилелери такай чыңалган абалда турат.

Букачар – эгер эркек аялга ишенсе, алардын сүйүүсү узакка жашайт.

Эгиздер – эркек аялын эңсесе, аялы эркиндикти эңсейт.

Бөйөн – үй-бүлөлүк жашоодо жана сүйүүдө дал келишет, бири-бирин толуктап турушат.

Арстан – көбүнчө ортодогу уруш акчанын айынан чыгып, төшөктө жарашып алышат.

Бийкеч – үй-бүлөсүндө жагдай татаал болуп, көп урушушат.

Тараза – ортодогу достук чоң сүйүүгө алмашып кетиши мүмкүн.

Чаян – бири-бири менен болгон мамиле тажатма, сүйүү оюну учурунда гана жанданышат.

Жаачы – карама-каршылыгы от менен суудай.

Текечер – үй-бүлө курууга болот, бирок, өтө көптү үмүт кылууга болбойт.

Суу куйду – идеалдуу мамиле.

Балыктар – экөөнө тең туруктуулук мүнөздүү, алардан эң мыкты ата-эне чыгат.

 

Эркек – Жаачы, аял – ...

Кой – идеалдуу түгөйлөр, атүгүл идиш-аяктын анча-мынча кагышып кеткени алардын жашоосун кооздоп турат.

Букачар – ийгиликсиз айкалыш, эркек үйдү сүйөт, аял – эркиндикти.

Эгиздер – байланыштары бекем эмес, ар бири өз алдынча башкарууга аракет кылышат.

Бөйөн – нике жана сүйүү үчүн эң идеалдуу түгөйлөр.

Арстан – бири-бирине эң сонун дал келет.

Бийкеч – мүнөздөрдүн ар башкалыгына карабай бекем нике.

Тараза – эң ийгиликтүү союз, ички дүй­нө­лөрдүн толук айкалышы.

Чаян – жашоо стилдери, жашоого койгон пландары эки бөлөк.

Жаачы – жашоо стилдери жакын болсо да, жолу болбойт.

Текечер – көп урушушат, бирок, төшөккө келгенде баары жакшы.

Суу куйду – үй-бүлө курбай эле койгондору оң, баары бир узакка сакталбайт.

Балыктар – экөө эки бөлөк, бирок, тил табышып калышы мүмкүн.

 

Эркек – Текечер, аял – ...

Кой – жашоодон жолу болбойт, болбогон нерселер үчүн талашып-тартыша беришет.

Букачар – жакшы союз – сүйүү жана сый.

Эгиздер – бир гана төшөктө жакшы, акча үчүн көп урушушат.

Бөйөн – татаал союз, бирок, төшөктө баары жакшы.

Арстан – ар бири өз билгендериндей жашашат, бирок, баары бир тартылып турушат.

Бийкеч – аял үй-тиричилигинде тизгинди колуна алганда гана ортодо бекем мамиле түзүлөт.

Тараза – татаал союз, эркек тез-тез кетип, кайра келе берет.

Чаян – төшөк оюну алар үчүн картайганга чейин деле жашоодогу маанилүү нерсе катары кала берет.

Жаачы – жашоого болгон көз караштары ар башка, бирок, экөөнө тең төшөк оюну кубаныч тартуулайт.

Текечер – үй-бүлө куруу үчүн жакшы негиз бар.

Суу куйду – бири-бирин түшүнүш­пөйт.

Балыктар – чогуу жашоо үчүн өздөрүнө көп күч жумшашат.

 

Эркек – Суу куйду, аял – ...

Кой – чогуу жашоо жеңил жана көңүлдүү болот, төшөк оюнунда андан бетер.

Букачар – жашоолору бейтынч өтөт.

Эгиздер – бардык жагынан эң сонун айкалышкан түгөйлөр.

Бөйөн – бири-бирине таптакыр туура келбейт. Үй-бүлөлүк жашоодо аларды көптөгөн көз жаш күтүп турат.

Арстан – экөө эки башка. Эркек акылдуу болгон учурда гана жашоодон жолдору болушу мүмкүн.

Бийкеч – эркек аялын болбогон нерселер үчүн таарынта берет, аял болсо күйөөсүн текшергенин койбойт.

Тараза – эркектин сезимталдыгы жана аялдын жеңил мүнөздүүлүгү бири-бирин толуктап турат.

Чаян – бардык талаш-тартыштар кучакташуу менен чечилет.

Жаачы – экөөнүн тең фантазиялары жакшы өнүккөн.

Текечер – бири-бирине дал келбейт, бирок, болбой эле умтулуша беришет.

Суу куйду – тынч, атүгүл зериктирме союз.

Балыктар – нике үчүн эң идеалдуу түгөйлөр.

 

Эркек – Балыктар, аял – ...

Кой – ортодогу мамиле назик, бирок, татаал, анткени, экөөнүн жашоодогу пландары эки башка.

Букачар – сезимдери да, материалдык көз караштары да бири-бирине дал келет.

Эгиздер – аялдын маанайынын өзгөрүшүн эркек токтоолук жана чыдамдуулук менен көтөрүүгө тийиш.

Бөйөн – бардык жагынан бири-бирин толуктап турушат.

Арстан – келечектүү нике.

Бийкеч – интимдик мамилелерин эске албаганда мамилелери татаал.

Тараза – аялдын оор басырыктуулугу үй-бүлөлүк кеме менен алга карай чогуу сүзгөнгө жардам берет.

Чаян – сүйүүлөрү жыл өткөн сайын күчөйт.

Жаачы – ийгиликтүү биримдик.

Текечер – сүйүүгө жана назиктикке толгон өнөктөштүк.

Суу куйду – экөөнө тең логика менен эмоция жетишпейт.

Балыктар – эгер экөө тең сыйды жана чыдамдуулукту көрсөтө билишсе, баары жакшы болот.

 

 

Аймээрим КУРБАНАЛИЕВА