Ымыркайдын ичи эмне үчүн көбөт?

Жаңы төрөлгөн баланын ичинин көбүшү үй-бүлө үчүн чыныгы көйгөй жаратышы мүмкүн. Баланын тынчсызданып ыйлашы, ата-эненин уйкусу канбай, стресс болушу көйгөй эмес, эмне? Медицинанын тили менен айтканда, метеоризм, жөнөкөй тил менен айтканда, ичтин көбүшү же ичегилерге жел туруунун себептери эмне, ага кабылган балага кантип жардам берүү керек, же болбосо ичтин көбүшүнө жеткирбөө үчүн эмне кылуу керек?

 

Ич көбүүнүн белгилери

Ич көпкөндө бала жакшынакай жатып эле капысынан катуу ыйлап жиберет. Эмизгенден бир нече мүнөт өтүп эле көкүрөгү жакка бүккөнгө аракет кылат. Мындай абал көбүнчө кечке маал болуп, күн сайын бир убакта кайталанышы мүмкүн. Ичи дөмпөйүп көөп, кармап көргөндө катуу болот.

 

Ич көбүүнүн себептери

Балага 4 ай болгонго чейин анын бир нече жолу ичи көбүшү мүмкүн. Анткени бул учурда анын организми сырткы чөйрөгө көнүү процессин башынан өткөрөт. Ич көбүү болгондо ичегилерге көбүктүү масса толуп калат. Ал масса тамактын сиңишине тоскоол болот. Бул учурда ич катуу болуп, ооруйт. Анын себептери ар кандай болушу мүмкүн.

Эгер бала жасалма тамактанса, анын аралашма сүтүн алмаштыруу, кошумча тамакты маалынан эрте бере баштоо – булар ич көбүүнүн бир себеби болушу мүмкүн.

Көп кездешкен дагы бир себеби – бала оозун ачып кыйкырганда, ыйлаганда же энеси туура эмес абалда отуруп эмизгенде ичегилерине жел кирип кетет.

Эненин жеген тамагы да баланын ичинин көбүшүнүн себеби болуп калат. Мөмө-жемиштер, ширелер, буурчак, төө буурчак, капуста, жаңгак, кара нан, квас, коюулатылган сүт сыяктуу азыктар ушул максатта эмчек эмизген энелерге сунушталбайт.

Маалына жетпей төрөлгөн балдардын ичи өз убагында төрөлгөн балдарга караганда көп көбөт. Анткени алардын тамак сиңирүү системасы толук жетиле элек болот да, тамакты аш кылууда алсыздык кылат. Мисалы, андай балдардын ашказаны бир аз өйдөрөөктө туурасынан жайгашкан. Эмне кылуу керек?

Ичи катуу ооруп, ага чыдабай тынымсыз ыйлап жаткан баланын абалын жеңилдетүү үчүн бир нече ыкмаларды колдонууга болот:

Жылуу колуңузду баланын жылаңач курсагына коюңуз же курсагын өзүңүздүн курсагыңызга такап туруңуз;

Бүктөлгөн жалаякты үтүккө улам басып алып жылуу калыбында балаңыздын ичине коёсуз да, киндигинин айланасын бир аз басым менен айлантып сылайсыз;

Көнүгүү жасатыңыз: буту бүгүлгөн калыбында тизесин курсагына тийгизип, кайра түздөйсүз;

Баланы ромашканын же ит уйгактын (череда) маңызы кошулган жылуу сууга түшүрүңүз;

Ичин бекемирээк таңып байлап коюңуз;

Укроптун суусун бериңиз. Бул каражат дарыканаларда сатылат. Же болбосо өзүңүз 1 чай кашык укроптун уругуна 250 мл кайнак сууну куюп жасап алсаңыз болот. Аралашма 1 саат тыныгууга тийиш.

 

Дарыканада сатылган каражаттар:

Тамчылатмалар (Боботик, Бебинос)

Суспензиялар (Бифиформ Бэби, Инфакол, Саб Симплекс)

Эмульсиялар (Эспумизан, Бейби Калм)

Порошок (Плантекс)

Капсулалар (Линекс, Эспумизан)

 

Ич көбүүнүн алдын алуу керек

Төмөнкү жөнөкөй эрежелерди жасап турсаңыз, балаңыздын ичинин көбүшүнүн алдын алган болосуз:

Ар бир эмизердин алдында балаңызды 5 мүнөт көмкөрөсүнөн жаткырып туруңуз.

Сааттын жебеси боюнча баланын курсагын сылап турууну да адатка айлантыңыз.

Ар бир эмизгенден кийин дароо эле жаткырып койбой, 10-15 мүнөт башын бир аз өйдө көтөрүп кармап туруңуз. Бала сүт кекиргенден кийин гана жаткырсаңыз болот.

Буттарын эркин кыймылдатууга шарт түзүп тыгыз кылып таңбаңыз.

Эмизгенде эрежени сактаңыз. Туура эмес алып отуруп же куру бөтөлкөнү эмизип оозуна жел кирип кетүүсүнө жол бербеңиз.

Жогорудагы сунушталбаган азыктарды жебеңиз.

Эгерде балаңыз жасалма тамактанса, алгач эле жакшысын, сапаттуусун тандап алыңыз.

 

 

Нуриса Баялиева