Бий – ички жана сырткы сулуулуктун кепилдиги

Кээ бирөөлөр үчүн бий жөн гана хобби болсо, айрымдар үчүн өзүн-өзү өстүрүүнүн бир ыкмасы болуп эсептелет. Анын жардамында бала физикалык жактан эле эмес, эмоционалдык жана интеллектуалдык жактан да өнүгөт. Бий аркылуу баланы искусствого кызыктырса да болот. Дагы кандай артыкчылыктары бар?

 

Бийдин балдар үчүн пайдасы

1. Ден соолукка пайдалуу. Бий – жүрөк, булчуң, муун жана тамырлар үчүн эң мыкты “машыктыруучу”. Ал аркылуу баланын арка булчуңдары, буту-колдору бекемделип, дайыма бир салмакта жүрөт. Бийлеп жатканда бардык органдарга кандын агышы жакшырат.


2. Келбетти, басканды оңдойт. Омуртканын түздөлүшүн жөнгө салуу менен сколиоз оорусунун алдын алат.


3. Өзүнө ишенимдүү кылат. Бийдин кыймылдарын жасап жатып бала уялчаактык менен коркуудан арылгандыктан көпчүлүк алдында өзүн ишенимдүү кармай алат.


4. Психоэмоционалдык жактан пайдалуу. Бийлеп жатканда бала эс алып, чогулуп калган эмоциясынан арылат. Өзгөчө негативдүү эмоцияга бай балдардын эмоционалдык чарчоосу жазылат. Ошондой эле бий убагында мээге кандын активдүү агышынан улам маанайы көтөрүлөт.


5. Эмгекти сүйүүгө жана уюштуруучулукка үйрөтөт. Анткени бийди үйрөнүү үчүн бала көп күч жумшайт. Катасыз аткарууга аракет кылат.


6. Пикир алышуу жөндөмүн өстүрөт. Бала бийди топ менен чогуу үйрөнгөндүктөн башка балдар менен пикир алышууну, топто иштөөнү, бири-бирин түшүнүүнү кошо үйрөнөт.


7. Чыгармачылык жөндөмүн өстүрөт. Бий аркылуу баланын башка талантын көрүүгө, аны жолго салууга болот.


8. Музыкага шыктуулугун арттырат. Бийдин жардамы менен бала ритмди өздөштүрөт жана музыканы уга билүүсү өнүгөт.


9. Максатка умтулууну үйрөтөт. Бийдин кыймылдарын так, туура кайталоого аракет кылып атып келечекте алдыга максат коюуну, ага жете билүүнү үйрөнөт.


10. Ашыкча энергиядан арылтат. Балдар табиятынан абдан энергиялуу келгендиктен алардын энергиясын туура багытка жумшоо үчүн бийди колдонсо болот.

 

Бийди канча жаштан баштап үйрөтүү керек?

Эң оптималдуу вариант – 5-6 жаш. Анткени бул куракта баланын сөөктөрү али ката элек болот да, муундары ийилчээк келет. Анализдөөгө жана жалпылоого да жөндөмдүү болушат. Эске тутуусу жакшы болот. Ошондой эле бул убакта балдар ийгиликке эмгектенүү менен гана жетүүгө болорун аңдап-сезишет да, үйрөнүп жаткан нерсесине жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Ошондуктан баланы бийге үйрөтүү үчүн мажбурлоонун кажети жок болуп калат. Бирок айрым адистер балага бийди 5 жашта үйрөтүү кеч деп эсептешип, бала бутуна тургандан баштап эле үйрөткөн туура экендигин айтышат. Анткени бала бул убакта колдорун өз алдынча кыймылдатып, музыкага реакция кыла баштайт.

 

Бийдин түрүн кантип тандоо керек?

Алгач балаңыз менен балдар бийине катышыңыз да, балаңыздын көз карашына көз салыңыз. Бийге кызыгуусу барбы, жокпу, билинет. Же болбосо балдардын ар кандай бийи тууралуу видеолорду көрсөтүп, андан соң кайсынысы жакканын сураңыз. Негизи балдар үчүн классикалык бийлер ылайыктуу. Мында бала бийдин негиздери тууралуу түшүнүк алып, денесин түз кармаганды үйрөнөт жана хореограф үйрөткөн кыймылдарды жакшы кабыл алат. Бул баланын бийдин башка түрлөрүн жеңил өздөштүрүүсүнө жардам берет. Кийин чоңойгондо өзүнө ылайыктуу бийдин түрүн оңой эле тандап кетет.

 

Бийди үйдөн өз алдынча үйрөтүү

– Музыка көңүлдү көтөрө турган, шыктандыруучу болуусу керек. Бул үчүн мультфильмдердеги ырлар, улуттук ырлар ылайыктуу.

– Музыканын үнү катуу чыкпашы керек. Бул баланын угуусун бузат.

– Бийдин эң жөнөкөй кыймылдарын үйрөтүңүз. Анткени бийди үйрөтүүдөгү негизги максат – татаал кыймылдарды эмес, музыканы сезүүнү үйрөтүү.

– Музыкага карап башты кыймылдатып, алакандарды чаап, 2 кадам алга, 2 кадам артка, 2 кадам эки тарапка жылып отуруп жөнөкөй кыймылдарды эстетип калса болот.

– Кыймылдарды улам татаалдаштырып туруңуз.

– Сиз менен, же бир туугандары, же оюнчугу менен чогуу бийлесин.

– Бийлеп жатып балаңыздын көп тегеренүүсүнө жол бербеңиз.

 

Шааркан Абдуллаева