КЫРГЫЗ даамы

Каттама

Кандай азыктар керек?

Сүт: 100 мл

Суу: 100 мл

Сода: жарым чай кашык

Туз: татымына жараша

Сары май: 100 г

Өсүмдүк майы: 100 г

Кантип жасалат?

Жылуу сүт менен жылуу сууну аралаштырып, татымына жараша туз, сода кошосуз да, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес камыр жууруйсуз.

Бир саат тыныктырган соң чоң тегерек кылып жаясыз.

Камырдын бетине эритилген сары майдан тегиз кылып сүртүп, тыгыз рулет кылып оройсуз.

Эми рулетти бычак менен бир нече бирдей кесимдерге бөлөсүз.

Ар бир кесимди тигинен коюп, үстүнөн басып тегерек кылып жаясыз.

Каттамаларды бир аз өсүмдүк майы куюлган казанга салып эки тарабын кууруйсуз.

 

Жупка

Кандай азыктар керек?

Ун: 200 г

Суу: 1 стакан

Туз: татымына жараша

Кантип жасалат?

Катуу кылып камыр жууруп, тыныктырып коёсуз.

Тыныккан камырды бир нече бөлүккө бөлүп, ар бирин жука кылып тегерете жаясыз.

Жайылган камырды какшыган казанга же көмөч казанга улам бирден салып эки тарабын тең бышырып аласыз.

Жупканы кездемеден тигилген баштыкта 1 жылга чейин сактасаңыз болот.

Бул азыкты шорпого, сүткө, эзилген курутка чылап ичсе болот.

 

 

Эзилген курут

Кандай азыктар керек?

Нак айрандын куруту: 300-400 г

Кайнак суу: 1-2 л

Кантип жасалат?

Алгач куруттун үстүнө кайнак суу куюп 2 мүнөттөй дымдап, тузун кетирип төгүп саласыз.

Андан соң улам аздан кайнак суу куюп курутту эзип аласыз.

Куруттун калдыктарын алып салып, пайда болгон суюктукту дакиден өткөрүп аласыз да, үстүнө кайнак суудан куюп жай отко коюп бир кайнатып аласыз.

Кайнап чыкканча аралаштырып турууну унутпаңыз, болбосо ирип кетет.

Эзилген курутка сары майдан салып, жупкадан туурап жесеңиз даамдуу, тоюмдуу азык болот.

 

Нуриса БАЯЛИЕВА