БИРИМКУЛОВА Зинакан: «Балама элдин колдоосу керек»