Кулак ооруларын убагында дарылабаса, дүлөйлүккө алып келет