Акмөөр: “КАТАР-КАТАР КЫЗ ТӨРӨГӨНҮМ ҮЧҮН КҮЙӨӨМ ТАШТАП КЕТТИ”