Мектеп сумкасы жана аны туура тандоо

Балдарына мектеп сумкасын сатып берүүдө ата-энелер көп учурда сумканын ичиндеги бөлүктөрүнүн, чөнтөктөрүнүн көптүгүнө, тигилген материалынын сапатына, тигиштеринин бышыктыгына, сырткы көрүнүшүнө жана акчасына карашат. Албетте, булардын баары маанилүү, бирок баланын ден соолугуна башка нерселери таасир этет.

 

Кооптуу коңгуроолор

 

Ийиндин, моюндун, далынын оорушу

Сумканын боосунун изинин териге кызарып түшүп калышы

Колдун уюп же “уктап” калышы

 

 

Көп кайталануучу катачылыктар

Баланын өз боюна туура келбеген өтө эле чоң сумка сатып берүү

Баланын салмагын эске албай эле сумкага оор
жүк салуу

Сумканы туура эмес көтөрүү

Баштын алдыга жүткүнүп же бир тарапка кыйшайып калуусу; жалпы дененин бир тарапка ооп туруусу

Бутту сүйрөп басуу, өйдөлүш жерден, тепкичтен кыйынчылык менен чыгуу

 

Сумканы туура көтөрүү

Асынгыч боосунун экөөсүн тең тагынуусу зарыл. Эки асынгычын бириктирип бир ийинине асынып алуусуна же бир колуна көтөрүп алуусуна балаңызга жол бербеңиз. Бул өсүп келаткан омурткалардын кыйшык калыптанып калуусуна жеткирет.

Белиндеги боосун да тагынуусу керек. Бул сумканын салмагынын денеге бирдей таралышына жардам берет.

Сумка денеге жабышып турсун. Ал эми сумканын үстүңкү бөлүгү ийинден бир аз жогору, астыңкы бөлүгү белден бир аз төмөн түшүп турсун.

 

 

Туура тандалган сумка төмөнкүдөй болот:

Баланын боюна жана жашына туура келет

Сумканын далыга жармашкан жерине катуу ортопедиялык материал коюлат.

Белге тагылуучу да кошумча боосу болот. Анын жардамы менен салмак ийинге гана түшпөй, белге да бөлүштүрүлөт.

Асынгыч боосу кенен, тактап айтканда, 4 сантиметрден кем болбоого тийиш. Моюн жана ийиндин айланасында көптөгөн кан тамырлар бар. Эгерде сумканын боосу ичке болсо аларды кысып коёт да, натыйжада, кол ооруп, уюп калат.

Бөлүктөрү жана чөнтөктөрү көп болот. Бул буюмдарды тең салмакташтырып салганга жардам берет.

 

Сумкага буюмдарды салыштыруунун тартиби мындай:

Толтурулган сумканын салмагы баланын салмагынын 15%ынан ашпоосу кажет. Ал эми 1-класстар үчүн бул 10%ды түзөт.

Балаңыздын сумкасына керектүү гана буюмдарды салуусун көзөмөлдөңүз.

Китеп жана башка жалпак буюмдар далысына параллель салынсын.

Эң оор буюм биринчи салынып, далысына жакын жайгашсын.

 

 

 

Аймээрим КУРБАНАЛИЕВА