Өлүмдөн башканын баарына даба болгон мусулман дарылары