Кыргыз Эл акыны Нинакан ЖҮНДҮБАЕВАнын кызы Алымкан МАНСУРОВА: “Ата-энебиз бизди балдар үйүндөгү тартип менен тарбиялашты”