Быйылкы тойлордон тапкан кирешеңизди эмнеге жумшадыңыз?