Кышында төрөлгөн балдар кандай болушат?

Баланын жылдын кайсы мезгилинде төрөлгөнүнөн да көп нерсе көз каранды экен. Мисалы, баланын ден соолугу, мүнөзү, атүгүл келечек тагдыры да кайсы бир деңгээлде анын жазында, кышында, жайында же күзүндө төрөлгөнүнө жараша болот. Кышында төрөлгөн балдар башка жыл мезгилдеринде төрөлгөндөрдөн бир топ айырмаланат. Эмесе, токтолуп көрөлү.

 

Кышында төрөлгөн балдардын ден соолугу чың болот

Муну окумуштуулар кош бойлуулуктун негизги бөлүгү жаз-жай мезгилдерине туш келгендиги менен түшүндүрүшөт. Бул учурларда күндүн нуру жетиштүү болот да, ал болочоктогу баланын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Мындан тышкары кош бойлуу аял жаңы бышкан жашылча жемиштерди көп жеп, жетиштүү витаминдерди кабыл алган болот. Демек, ал балага да өтүп, анын иммунитети тубаса күчтүү болуп төрөлөт.

 

Алар узак жашашат

Европа өлкөлөрүндө көп жашаган адамдар жөнүндө маалымат чогултушуп социологиялык изилдөө жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында кышында төрөлгөн адамдар башка жыл мезгилдеринде төрөлгөндөргө караганда 16%га көп болгон. Мындан тышкары физикалык жактан күчтүү болуп, спорт боюнча жогорку бийиктиктерге чыгарын изилдешкен.

 

Башка климатка көнүшү кыйын болот

Кышкы балдарды башка өлкөгө алпарып, ал жактын саатына, климатына көндүрүү өтө кыйын. Муну балдары менен кошо алыска барып эс алууну сүйгөн ата-энелер дайыма эске алуулары зарыл.

 

Өз убагынан бир аз эрте төрөлүшөт

Бул балдар берилген мөөнөтүнөн болжол менен бир жумага эрте төрөлүшөт. Бул фактыны окумуштуулар мындай түшүндүрүшөт: суук мезгилде каптаган сасык тумоонун таасири канчалык сактанган менен деле болочок энеге тийбей койбойт. Мунун жыйынтыгы баланын эрте төрөлүшүнө алып келет. Ошого карабай кышкы балдар чоң салмак менен төрөлүшүп, узун бойлуу болушат.

 

Эске сактоосу жакшы болот

Суукта төрөлгөн балдардын эске сактоо жөндөмдүүлүгү жакшы өнүгөт, алар дээрлик бардыгын эсине сактап калышат.

 

Психикалык ооруларга кабылышпайт

Муну бир эле убакта дүйнөнүн ар кайсы жеринде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөн. Буга энесинин ичинде жаткан бала күндүн нуру менен жетишерлик деңгээлде камсыз болгону себеп болот.

 

Жакынды жакшы көрө алышпайт

Жайында төрөлгөн балдардын көпчүлүгү алысты жакшы көрө алышпаса, кышкы балдар, тескерисинче, жакынды көрө алышпайт. Мунун түшүндүрмөсү жөнөкөй эле: кышында күндүн нуру алсыз болот. Демек, баланын жашоосундагы алгачкы күндөрдө анын көзү күн нурунан аз жабыркайт. Дүйнөлүк окумуштуулардын изилдөөсүнүн жыйынтыгына таянсак, кышында төрөлгөндөр өмүрүнүн аягына чейин ар кандай көз ооруларынан жапа чегишпейт.

 

Мүнөзү...

Алар иштерман болушат, өзүнүн алдына койгон максатына жетүү үчүн көп иштегенге даяр. Өзүнө ишенген адамдар дал ушул кыш мезгилинде төрөлүшөт. Алардын жеке жашоосу дайыма эле жипке тизген шурудай боло бербейт. Мүнөзү жөнөкөй эмес, болор-болбос нерселер үчүн талашып-тартышканды жакшы көрүшөт. Бирөөгө баш ийгенди жаман көрүшөт, ошондуктан эч ким менен эч нерсе тууралуу кеңешпейт.

 

Декабрь – бул айда төрөлгөн адамдар эмоционалдуу, өзүн-өзү кармай албаган сапатка ээ. Бир нерсеге чындап жинденсе ичинен баарын түшүнүп турса да өзүн көзөмөлдөй албай калат. Бардык нерсеге кызыгат, мунун айынан тез өнүгөт, тажрыйба топтой алат. Башкалардан коомго бат аралаша билүүсү менен айырмаланат. А чоңойгондо жумушунда активдүү, энергиялуу, жоопкерчиликтүү жана демилгелүү болот. Декабрь айында төрөлгөн балдар супсак окшош күндөргө чыдай албайт, ар качан жаңы окуяларды издеп жүрүшөт.

 

Январь – бул айда декабрдын балдарына караганда оорураак балдар төрөлөт. Алар чыдамкай жана түнт болушат. Баарын ичине сактагандыктан, атүгүл эң жакын адамдары да анын ичинде эмне болуп жатканын билишпейт. Эрте эле ата-энесинен көз карандысыз болуп бөлүнүп кетишет. Бардык жерде лидер болууга умтулушат. Алдына койгон максатына жетүү үчүн тобокелчиликке баруудан коркпойт.Январда төрөлгөндөрдү күчтүү адамдар деп койсо болот. Анткени алар өз баасын билген, бийликчил, маанилүү адамдар болушат. Кыйынчылыкта колдоого, жардамга адилеттүүлүк менен мамиле кылышат. Үй-бүлөлүк жашоодо январдын эркектери эң мыкты күйөө болушат. Ал эми айымдар өздөрүнүн көз карандысыздыгы менен өз алдынчалуулугун жогору баалашат.

 

Февраль – бул айда төрөлгөн балдар тентек, туруктуу эмес, маал-маалы менен жаңжал салып, керектүү учурда эмоциясын көзөмөлдөөнү билет. Ушул адаты чоңойгондо да калат да. Бул балдар ачык болушат, көзгө тике карап туруп чындыкты гана айтышат. Эч нерсеге карабай алдыга гана жылышат. Тазалыкты сүйүшөт, жакшы карьера тууралуу кыялданышат. Эгер алдына максат койсо, ага жетмейинче жаны тынбайт.Ошол эле учурда көп балалуу болууну да жактырышат.

 

Айназик РАИМКУЛОВА