Бала багышуучу техника

Заманыбыз күндөн күнгө жаңыланып, технологиянын күчү менен сонун үй жардамчылары чыгып жатат. Алардын бири радио бала багуучу. Мунун жардамы менен сиз алыскы аралыкта туруп балаңыздан кабар ала аласыз. Эңбашкысы бул каражаттын жардамы аркасындабала карашуу үчүн кызматчыга көз каранды болбойсуз.

Видео-радио бала багуучу Audio Classiс- сиздин балаңыз менен болгон байланышты үзбөй камсыздайт. Тагыраагы үйдө балаңыз уктап же ойноп жатканда сыртта жүрүп балаңыздын ыйлап калгандыгынан дароо кабардар боло аласыз. Бул аспап эки параллелдүү байланыш каналынан турат. Бирин балаңыздын бөлмөсүнө жайгаштырып коёсуз да, экинчисин жаныңызда алып жүрөсүз.Үйдөгү прибор бала жаткан бөлмөдө эмне дабыш чыкса автоматтык түрдө сиздегисине кабар берет. Натыйжада,балаңыз жайгашкан жерден 150 метрден 300 метр­ге чейинки аралыкта эч кабатырланбастан ишиңизди бүтүрүп жүрө бересиз.Баасы аткарган кызматына, байланышты кармаганына жараша болот. Маселен, эң кымбат аппаратта бала блогунда музыка угууга, МР-3 кошууга, керек болсо наристеңиздин кайталангыс сонун кылыктарын сүрөткө, видеого тартып алууга мүмкүнчүлүк бар.

Чыккан жери: Италия
Маркасы:Chicco Ultra Compact 
Баасы: 80-400 доллар
Дареги:Чүй-Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Бренд соода борбору.Ызаат ТУРГУНБАЕВА