Адамдын мүнөзүн тишинен бил

Тиш адамдын сулуулугун арттыруусу да, бузуп коюусу да мүмкүн. Анткени адамдардын тиштери ар түркүн. Ошого жараша тиш ээсинин кулк-мүнөзүн, кыял-жоругун да айтып коёт экен.

 

 

 Майда жана курч тиштер. Адамдын арамза, эки жүздүүлүгүнөн кабар берет. Анткен менен бул адамдар өз жашоолоруна жана өз оокаттарына тың болушат. Алар билип турса да билгенин сыртка чыгарбаган, сырын эч кимге айтпаган типтегилер. Мындай тиштердин ээлери айрым учурларда өзүн таза, жакшы адам көрсөтүүнү көксөп жакындарынын жүрөгүн оорутуп коюшат.

 

 Узун тиштер. Каардуу, ошондой эле сүйүүгө тартылып туруучу, жакшы тоюп тамактанганды баалаган адамды мүнөздөйт. Каардуу болгону менен сүйүүгө туруктуу келишет. Узун тиштердин ээлери башкалардан ар убак дасторкону жайылган берекелүү сапаты менен айырмаланып турат.

 

 
 Орсок тиштер. Мындай тиштер зыкым, битир адамдарга таандык. Бул адамдар сараңдыгы менен байып, колундагысын башкалар менен бөлүшкүсү келбейт. Жардамга муктаж болуп турган эң жакын адамына да жардамга келе бербейт. Алар "өзүм, өзүм жана өзүм" деген гана принцип менен жашагандар.

 

 

 Тегиз тиштер. Мындай тиштер абдан кең пейил адамдарда кездешет. Тиштери тегиз, күрүчтөй тизмектелген адамдар берешендиги менен көпчүлүктөн айырмаланышат. Булар эч кимден жардам аябаган, жашоодо бардык нерсеге көңүлү ток жашагандыгы менен башкаларга үлгү боло турган инсандар.

 

 

 Чоң, бекем тиштер. Чоң жана бекем деп атында айтылып аткандай мындай тиштердин ээлери эр жүрөк, ак көңүл, адамдарга кайрымдуу болушат. Мындай сапаттары менен ар дайым жардамга даяр турушат. Айтканынан кайтпаган дагы бир жакшы сапат ушул адамдарга таандык. Чоң, бекем тиштердин ээлери узакка жашашат.

 

 Кыйшык тиштер. Терең ойлоно алган адамдарга таандык. Тиштери тегиз болбогону менен ички дүйнөсүндө терең ой жүгүрткөн акылдуу адамдар. Мындай адамдар акылы менен ишти, саясатты, бизнести да жакшы өздөштүрүп ийгилик үстүндө болушат. Кандай иш жасабасын, иштин көзүн таап, ишинин майын чыгаргандыгы боюнча көп адамдардан алдыда турушат. Ошондой эле булар үй-бүлөдө да сабырдуу болуп, жагымсыз кырдаалдарды акыл менен жеңишет.

 
 Арасы ачык тиштер. Начар эрктин жана терең ойлонууга жөндөмсүздүктүн белгиси. Булар ойлогон оюн убагында айта албай, өзүнүкү туура болсо да өз укугун коргой албай убакыт өткөндөн кийин өкүнүп калгандар. Тез арада терең ойлонуп, тез чечим чыгара алышпайт. Мындай сапат аларга тоскоол гана болот.

 

 

Тишке байланышкан кызыктар

  Кээ бир ымыркайлар тиши менен төрөлүшөт...

Дүйнөдө болжол менен 2000 ымыркайдын ичинен бир наристе тиши менен төрөлөт. Ал тиштер ылдыйкы жаакта жайгашат да, өтө назик болот.

 

Сүт тиштерин бардык эле адам жогото бербейт

Сүт тиштердин түшүп калуусу биз үчүн кадимки эле көрүнүш. Негизинен бала 3 жашка чыкканча 20 чакты тиши убактылуу чыгат. Андан кийин ал сүт тиштер түшүп кайра жаңы туруктуу тиштер пайда болот. Бирок кээде сүт тиштер түшпөй дагы калышы мүмкүн. Бирок бул коркунучтуу эмес.

 

  Кээ бир адамдардын тиштери көп болот

100 пайыз адамдын 2 пайызы гипердонтия оорусуна чалдыккандыктан ал адамдарда тиштер экинчи катар болуп чыгып, көп тиштүү болуп калат. Мындай учурларда тиш дарыгерине кайрылуу шарт.

 

Шишикте да тиш өсөт

Жыныстык клеткаларда тератома оорусу кездешкенде анын кесепетинен жумурткаларда шишик пайда болот. Мындайда дарыгерлер шишиктен өсүп чыккан тиштерди кездештиришкен. Ал шишикти жана шишиктеги тишти хирургдар гана ала алышат.

 

 
   Японияда кыйшык, орсок тиштер мода

Көпчүлүгүбүзгө тегиз жана ак тиштер сулуулуктун белгисиндей сезилет. Японияда, тескерисинче, кыйшык, орсок тиштер аябай популярдуулукка ээ имиш. Ошондуктан көпчүлүк жапон айымдары жаш жана сулуу көрүнүш үчүн тиштерин атайын кыйшайттырышат экен.

 

Тиштин жардамы менен көргөн аял

  2000-жылы АКШда жашаган Шэрон Торнтон аттуу аял көрбөй калган. Ал аялга операция жасай турган дарыгерлер көздү тиштин жардамы менен көргөзүү жолун сунушташкан. Макул болгон Шэрон Торнтондун көзүн алышып, ага жасалма линзаны тагып, сол көзүнүн ордуна тишти коюшкан. Бир күндөн кийин сокур аял жарык жашоону кайра көрүүгө мүмкүнчүлүк алган.

- Уламыштар боюнча Будданын 40 тиши болгон. Ал эми Адам атанын 30 тиши болуптур.

- Дүйнө жүзү боюнча эң кымбат тиш деп Исаак Ньютондун тиши аталып, ал 1816-жылы 3 300 АКШ долларына сатылган.

- Кичинекей жаныбар үлүлдүн 25 миң тиши бар экен.

 

 

Жазгүл КАРБОСОВА