Негизгиге Акча Кандай түстөгү капчык сизге байлык чакырат?

Кандай түстөгү капчык сизге байлык чакырат?

1503

Кандай түстөгү капчык сизге байлык чакырат?

Капчыктын түсү анын ичиндеги акчага таасир этиши мүмкүн эмес деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок астрологдор капчыктын түсүн туура тандоо маанилүү экенин айтышат. Болбосо акчаңызды үркүтүп алышыңыз мүмкүн. Эгерде өз түсүңүздү тапсаңыз, ал сизге байлыкты, ийгиликти чакырып берет.

Кой

Койлордун колдоочу планетасы – Марс. Андыктан аларга кызыл түс ийгилик алып келет. Мындай түстөгү капчыктар аларды пландалбаган чыгашалардан сактайт. Капчыктын кооздуктары канчалык аз болсо, Койлорго байлык ошончолук көп келет. Активдүүлүктүн символу болгон кызыл түс пайдалуу сунуштарды табууга, иштеп тапкан акчаны көбөйтүүгө жардам берет.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Ак, күлгүн, сары

Кандай түстөр ылайыксыз? Кара, көк, жашыл

Букачар

Букачардын бактылуу түсү – жашыл. Аларга бир гана жашыл капчык эмес, башка аксессуарлардын да ушул түстөгүсүн пайдалануу сунушталат. Жашыл капчык Букачарларды ашыкча чыгашадан, кара ниет адамдар менен мамиле түзүүдөн, дегеле каржылык тартыштыктан сактайт.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Ак, күлгүн

Кандай түстөр ылайыксыз? Сары

Эгиздер

Бул жылдыз белгисинин алдында төрөлгөндөр жаңы чөйрөгө тез көнүшүп, башкалар менен оңой тил табышып кеткен адамдар болушат. Алардын планетасы – Меркурий, ал эми түсү – сары. Кирешесин көбөйтүүгө аларга дал ушул түстөгү капчык жардам берет. Табигый материалдан жасалганы – кирешени дагы да арттырат.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Жашыл, күлгүн, ак

Кандай түстөр ылайыксыз? Көк, сыя

Бөйөн

Бөйөндүн колдоочусу Күн системасындагы планеталар эмес, Ай болуп эсептелинет. А түсү – ак менен кызыл. Бул түстөгү буюмдарды колдонуу менен Бөйөндөр өздөрүн энергиялуу сезишет. Ал эми ак же кызыл түстөгү капчык колдонсо, кирешеси көбөйөт.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Күмүш түстүү, сирень түстүү

Кандай түстөр ылайыксыз? Жашыл

Арстан

Арстандарды Күн колдойт. Бул жылдыз белгисинин алдында туулгандардын бактылуу түсү болуп ток сары жана сары түстөр эсептелинет. Арстандар сарамжалдуу эмес. Аталган түстөр мындай сапатты өнүктүрүп, Арстандардын кирешесинин көбөйүшүнө жардам берет.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Алтын түстүү, кара, ток кызыл

Кандай түстөр ылайыксыз? Көк

Бийкеч

Бийкечтерди Меркурий башкарат. Алар абдан акылдуу, сарамжалдуу, тыкан болушат. Бийкечтердин мындай сапатын дагы да бекемдеп, анын арты менен көп каражат табууга аларга көгүлтүр түстөгү капчык жардам берет.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Көк

Кандай түстөр ылайыксыз? Жашыл, сары, ак, кызыл

Тараза

Таразаларга акчаны сарамжалдуу пайдаланып, чогултууга жашыл түстөгү капчык жардамга келет. Ал ээсин ашыкча чыгашадан сактайт. Таразалар үчүн капчыктын көлөмү да мааниге ээ. Чоң, ичи кенен капчыктар аларга акча, байлык чакырат.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Ак, крем түстүү

Кандай түстөр ылайыксыз? Кара, боз, сыя, ток кызыл

Чаян

Чаяндарды Марс планетасы башкарат, андыктан түсү да кызыл. Алардын материалдык байлыгын өзгөчө дизайндагы капчыктар көбөйтөт. Жалтырак аралашкан кызыл капчыктар акчанын энергетикасын тартып турушат. Чаяндардын капчыгында майдаланбаган, иштетилбеген купюра же тыйын дайыма жүрүүгө тийиш. Ошондо алардын акчасы берекелүү болот.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Ак, ток сары, көк

Кандай түстөр ылайыксыз? Жашыл, ачык сары

Жаачы

Жаачыларга колдоочусу Юпитер энергия берип турат. Алардын түсү да өздөрү сыяктуу энергиялуу – сары жана ток сары. Көлөмүнө, сапатына да маани бергендери оң. Ири купюралар бүктөлбөй баткыдай кенен, булгаарыдан жасалган капчык болсо Жаачылар акча тартыштыгына туш болушпайт.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? жашыл

Кандай түстөр ылайыксыз? Сыя

Текечер

Текечерлер өздөрүн колдогон Сатурн планетасынын таасири менен сабырдуу, бир сырдуу, эмгекчил, чыдамкай болушат. Аларга күрөң түс ийгилик алып келет. Текечерлерге керектүү сумманы чогултууга дал ушул өңдөгү капчык жардам берсе, башка аксессуарлар пайдалуу сунушту колдон чыгарууга жол беришпейт.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Көк, кара

Кандай түстөр ылайыксыз? Алтын түстүү, кызыл

Суукуйду

Суукуйдуларга да Сатурн ээлик кылат, бирок алардын түсү көгүлтүр түс болуп эсептелинет. Аларга классикалык үлгүдөгү капчыктар туура келбейт, өз колу менен кооздоп алса, ошол ийгилик алып келет.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Сыя, көк

Кандай түстөр ылайыксыз? Күрөң, кара, боз

Балыктар

Балыктарга ийгиликти кармоого ток сары түс жардам берет. Ушундай түстөгү кооз капчыктар ээсине акча чакырат. Балыктар капчыгын башка бирөөнүн колуна карматкандан абайлаш керек, сырттагы энергетика аларга күчтүү таасир этет.

Дагы кандай түстөр ылайыктуу? Сары, күлгүн, жашыл

Кандай түстөр ылайыксыз? Ток кызыл, кара, сыя

СоӊкуЖумагүл: Баламды түйшүктѳн аяп катуу жаңылыптырмын
КийинкиНуржигит Кадырбеков: Тойго барганда жашырынып отуруп китеп окуйм