Негизгиге Ааламда Албарсты – жиндин каймана аты

Албарсты – жиндин каймана аты

3059

Албарсты – жиндин каймана аты

Уктап жатканда “албарсты баскан” сезимди көп эле адамдар баштарынан өткөргөн. Медицинада адамдын бул абалы нерв, психологиялык оорулар менен түшүндүрүлөт. Ал эми диндечи? Албарсты тууралуу дин таануучу, жинолог Сулайман Кочкорбаев айтып берет.

Албарсты деген эмне?

Албарсты – кадимки эле жиндин бир түрү. Жин деген сөздү эле албарсты, дөө, жезтумшук, басырык жана башка ар кандай сөздөр менен атай беришет.

Албарсты кайсы учурда басат?

— Уурулук, аракечтик, зына, дегеле ушул сыяктуу Кудай арам кылган, тыюу салган күнөө иштери көп жасалган үйлөрдө жиндердин жамандары жайгашып алышат. Мындан улам алар кечинде адамга тынчтык бербейт.

— Көзү ачык, бакшылар албарстылар (жин) менен түз байланышкан адамдар болгондуктан, аларга баргандар барып жиндерди өзүнө илештирип алышат.

—  Жаш балдардын килемдерде калган заараларын тазалап турбаса “нажас” болот, жин-шайтандар буга жакын болот. Ошондуктан жаткан жерлерди тазалап, шыпырып туруу, жатарда окулуучу дубаларды окуп жатуу кажет.

— Дайыма кир жерлерде жүрүп, өзүнүн буту-колун жуубай жүрсө да албарсты басат. Ошондуктан даарат менен жүрүү ар кандай жин-шайтандардан коргойт.

— Таза жүрүп, намаз окуп, ибадатка бекем болгон адамга да жин илешип калуусу мүмкүн. Кудай жашоону сыноо үчүн жараткан эмеспи, кээде өзү буюрган шарттардын бардыгын аткарып жакса дагы, пенделерин сынап коюусу ыктымал. Анткени Кудай жин аркылуу пендесинин ден соолугун же материалдык абалын алып коюп сыноосу мүмкүн. Ошондуктан «ушул нерселерди аткарсаң, сени албарсты баспайт» деп айтуу кыйын.

— Бир нерсеге катуу сүйүнүп же корккондо.

— Базарлар – жин-шайтандар байрагын орноткон жай. Анткени ал жакта алдамчылык, арам иштер көп жасалат. Андыктан базарга биринчи болуп кирип, акыркы болуп чыгуу да кооптуу.

Албарсты ар кимге ар кандай образда келет

Албарсты бир адамдын үстүнөн басса, айрымдарынын ичине кирүүгө аракет кылып оозун ачат, дегеле ар кандай формада басат. Анан да ар кимге ар кандай сөлөкөттө келет. Мисалы, ит, карыган киши, белинен ылдый жок кемпир, чычкан, кара түтүн  же болбосо такыр эле сөлөкөтсүз же жөн гана капкара сөлөкөт болуусу мүмкүн. Кимди кантип басары – ал албарстынын өзүнүн иши.

Албарсты адамдан адамга жугуусу мүмкүнбү?

Албарсты жугат дегендей, бул жугуштуу оору эмес. Кээ бир үйлөрдө албарсты көбөйүп кетип, үйдү ээлеп алган болот да, андагы жашагандарды күндө баса берет. Ошондо чоочун бирөө барып анын ордуна жатып алса басуусу ыктымал. Мындай учурда үйдү тазалоо керек. Бул үчүн атайын имамды чакырып келип тазалатуу деле шарт эмес, үйгө «Аль-Бакара» сүрөөсүн жаңыртып коюу деле жетиштүү. Намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, дегеле Аллахка болгон ыйманды бекемдөө адамды ар кандай жин-шайтандардан алыс кылат. Үйгө кирерде эшикти «Бисмиллях» деп ачып кирсең, үйдөгү жин-шайтандар сыртка чыгып кетет.

Жинолог Сулайман Кочкорбаев: “Айрымдардын жинин чыгарууга эки жыл керек болот”

— Эгерде жин, албарсты, басырык дегендердин баары бир түшүнүк болсо, албарсты баскан адамдын баарында жин бар деп түшүнөбүзбү?

— “Албарсты басты” деген сөз, “сырттан туруп чабуул жасады” дегенди түшүндүрөт.  Же болбосо албарсты ал адамга “тийишти” деп койсок деле болот. А ичине кирип кеткенде таптакыр башкача болот. Негизи, албарсты басканды экиге бөлүп карасак болот. Айрымдарды албарсты баскан кишинин ордуна жатып алган учурда кээде гана басат. Ал эми кээ бир адамдын артынан жин калбай ээрчип жүрүп, ага зыян келтире берет. Жаш баланын, жыландын образында түшүнө кирип, уктатпай кыйнайт. Көп албарсты баскан адамдар дайыма стресс абалында болуулары мүмкүн.Негизи, динде жиндер же болбосо албарсты тууралуу чектелүү гана маалымат берилген.

— Адамдын ичине кирип кеткен жин-шайтандардан аны куткаруу үчүн канча убакыт окууга туура келет?

—  Менин практикамдын негизинде айтсам, адамдардагы жин-шайтандар бир окуганда да чыгып кеткен убактар болгон. Кээде көп убакытты талап кылат.  Мисалы, көзү ачык, бакшылардын өздөрүнүн сыйкыр илимдери бар, ошолорду окуп жиндерди өзүнө моюн сундурушат. Ошентип, моюн сунгандан кийин жиндер аларга желдет болуп кызмат кыла башташат. Мына ушундай учурларда адамдардагы жиндерди чыгаруу үчүн аз дегенде 15 күн, болбосо эки жылга чейин убакыт керектелет. Айрым кездерде биз окуганда ичтеги жиндер өлүп калган учурлар да болот.

— Жин деген сөздү көп колдонсо, ичине кирип кетет деген туурабы?

— Жок, бул сөздү колдонсо “ичине кирип кетет, өч алат” деген түшүнүк таптакыр туура эмес. Куран, хадистерде дагы “жин тууралуу сүйлөбөгүлө”, “үч тамга” деп тергеп айткыла” деп буюрган эмес. Бизге “инсан” деген ат койгондой эле, жин да көзгө көрүнбөгөн, оттон жаралган тайпага берилген наам.

— Албарсты баскан кезде эмне кылуу керек?

— Негизи, адам баласы жатарда фатиха, аятал курсини, билген дубаларын окуп, келме келтирип жатып, алдын ала өзүн булардан коргоп жатуусу керек. Эгерде ошондо дагы баса берсе, көйгөй адамдын өзүндө эмес, ал жаткан үйдө болот. Мындай учурда үйдү тазалоо керек болот. Жарым баштык туз кошулган беш литр сууну өзү билген сүрөөлөрдү окуп туруп үйдүн бурчтарына себелеп чыгып, кайра ошол суу менен чүпүрөктү нымдап алып үйдөгү эмеректерди, буюмдарды сүртүп чыккан натыйжалуу.

— Жинге байланыштуу таң калычтуу окуяларга күбө болдуңуз беле?

—  2014-жылы Өзгөн районундагы бир үйдү албарсты баскан экен. Бизге абалды айтканда ишенип-ишенбей барсак, небереси менен жашаган кемпирдин үйүнө муштумдай таштар асмандан түшүп, терезеси аркылуу кире берет экен. Бирок айнеги күбүлүп түшүп калбайт. Небересин болсо күнүгө кечинде тамдын үстүнөн байланган абалында тапчу экен. Көрсө, баланы жиндер үйүнөн алып чыгып байлап салышчу тура. Бизден мурда милиция кызматкерлерин чакырышкан экен, биз барсак кырктай кызматкер үйдү курчоого алышыптыр. Ошентип, баарыбыз турганда үйгө дагы таш түштү. Барып окуганда кемпирдин ичинде жин бар экен, окуган сайын ушунчалык кыйналып, эки жакка оонап жатып бир нече жолкудан кийин жакшы болуп кеткен. Таң калычтуу, ишенбей турган эле окуя, бирок бул чындык. Өз көзүбүз менен көрүп, күбө болгонбуз.

Айгерим Токтобай кызы

СоӊкуКедейчиликте жашаган миллиардерлер
КийинкиИльичбек Касымбеков: Ырчылыгымды улантпаганыма өкүнөм