Негизгиге Интервью 1-класстын “жылдыздуу” окуучулары

1-класстын “жылдыздуу” окуучулары

452

1-класска баруу – адам жашоосундагы алмаштыргыс зор мааниге ээ олуттуу да, кызыктуу да иш-чара. Анда үй-бүлѳнүн ар бир мүчѳсүндѳ чоң жоопкерчилик бар. Ата-эненин терисине батпаган кубанычы наристесинин сүйүнүчүнѳн ашып түшѳт. Бул жылы шоу-бизнес чѳйрѳсүндѳ уул-кызын 1-класска алып баргандар абдан кѳп.

Бактыгүл Бадыева, ырчы: “Кызымды атайын кыргыз тилдүү мектепке бердим”

 • Тун кызым Ширин 1-класска кирди. Мамлекеттик №67 мектепти тандадык. Кызым орус тилдүү бала бакчага барып, орусча сүйлѳп калган. Ойлонуп кыргыз болгондон кийин эне тилин жакшы билсин деп кыргыз тилдүү эле класска бердим. Мугалимдин да мыктысына туш болдук. Кыргыздын одоно болсо да таамай айтылган макалы бар го, “болор бала богунан” деген. Жеке менчикпи же мамлекеттикпи, жакшы окуп, алга жылуу баланын ѳзүнѳн эле болуп калат. Ошол себептен кызымды мамлекеттик мектепке терең ишенич менен киргиздим. Азыр күнүгѳ кызымды мектепке ташып, ѳзүм кошо 1-класс болуп жүргѳн кезим. Бардык эле окуучулардай кызым да толкунданып, окуусуна берилүү менен киришти. Үйдѳ тапшырмаларын ѳзүм кѳзѳмѳлдѳйм.

Сүйүн Откеев, режиссёр: “Жакынына карап үйдүн жанындагы мектепти тандадык”

 • Быйыл экинчи кызым да мектеп босогосун аттап, окуучу деген статусту алды. Экинчи бала экенине карабай баары бир 1-класска бара жатканына сүйүнүп, кубанат экенсиң. Үйүбүздүн жанындагы кытайлар жаңы салган мамлекеттик №95 гимназияга бердик. Математикага басым жасап окуйт. Кызым биринчи барган күнү үн-сѳзү жок, таңыркай барып келген. Күн ѳткѳн сайын мектепке кѳнүшүп жатканы байкалып жатат. Кѳргѳн, билгендеринин баарын кызыгуу менен айтып келет. Мен да дагы деле толкунданып бүтпѳй жатат окшойм. Мектеп үйүбүздүн жанында экенине карабай кызымды күнүгѳ ѳзүм жеткирип, кайра алып келип жатам.

Айнура Салахидинова, ырчы: “Уулума тандаган мектепке балдарымдын баарын берүүнү чечип койдум”

 • Уулум Дарини “Креатив таалим” деп аталган жеке менчик мектепке бердим. Кичүү балдарымды карап, иштериме жетишүүм керек болгондуктан да ушул мектепке токтолдук. Уулум 8ден 5ке чейин мектепте болот. Негизинен шахматка, математика жана менталдык арифметикага басым жасалат дейт. Сабактардан тышкары он ийрим уюштурулуптур. Мага бул жагы да ыңгайлуу болду. Ушундай шартта терең билим алып, тапшырмаларынын баарын аткарып үйгѳ эс алууга эле келет экен. Мугалимдери да бизге “үйдѳн сабакты сурап, талап кылбагыла. Бала жѳн гана эс алышы керек” деп эскертишти. Уулумдун күчтүү кызыгуусун ушундан байкап жатам, келгенден баштап мектеби тууралуу айтып бүтпѳйт. Андан улам кичүү балам да ал мектепке баргысы келип кетип атат. Бул мектеп бардык жагынан оюмдагыдай болгондуктан кийинки балдарымды да берүүнү азыртан чечип койдум.

Султан Садыралиев, ырчы: “Кызымдын орусча ой жүгүртүүсүн оңдоюн деп кыргыз мектепке бердим”

 • Кызыбыз Айсанат 1-класстын окуучусу болду. Байкеси Акмырза окуган Тунгучтагы “Сейтек” мектебин эле тандадык. Себеби ал, биринчиден, кыргыз мектеп. Шаарда жашоонун таасиринен балдарыбыздын тили бурулуп орусча сүйлѳп, ойлонуулары да орусча болуп калып жатат. Мектептин бизди кубандырган дагы бир артыкчылыгы – кыргыздын улуттук баалуулуктарын таанытып тарбиялашат. Анан да сылыктыкка абдан үйрѳтүшѳт. Бул мектептин балдары тааныбаган адамга да кичипейилдик менен мамиле кылышат. Кыргыз тилин жакшы ѳздѳштүрүп апасы экѳѳбүз билбеген адабий сѳздѳрдү айтып келишет, макал-лакаптарды кѳп жатташат. Буюрса, мектепти аяктаганда кыргыз, түрк, англис тилдерин билип чыгат. Сезимдерине токтолсом, 1-класска киргенине ѳзгѳчѳ деле кубанып кеткен жок. Себеби бир жыл мурун ушул эле мектептин даярдоо курсунда окуган.   

Залина Касымова, кыял кыякчы: “Балам абдан жоокерчиликтүү экен”

 • Кызым гимназияда окуйт, баламды атайын эле жѳнѳкѳй орто мектепке бердим. Буга чейинки тажрыйбамдан улам бала жалаң эле баш кѳтѳрбѳй окуп, тапшырма аткаруу менен болбой оюнга да кенен убактысы калышы керектигин билдим. Бала оюнга тоюп чоңоюшу керек экен. Анан “мектепти эмес, мугалимди танда” деген сѳзгѳ ылайык аракет кылдым. Сураштырып, айтылган пикирлерди эске алып отуруп баламды ал мектептеги эң мыкты деген мугалимге тапшырдым. Бакчада ойноп эле жүргѳн уулум мектепке олуттуу карап жатат. Абдан жоопкерчиликтүү экен. Эрте менен бир ойготконумда эле турат, китептерин салыштырууну эми эле үйрѳнүп алды. Сабагынан келгенден кийин кийимдеринин баарын жыйнап коёт. Деги эле мектепке барганына сүйүнүчү тарай элек, жаздан бери камалып жатып абдан буулугуп калган да. Жаңы досторду тапканына айрыкча кубанычтуу.

Замир Мырза, ырчы: “Баланын окуусуна мектептен мурда ата-эне жооптуу”

 • Уулумду мектеп издебей жашаган жерибиздеги каттоо боюнча эле №72 гимназияга бердим. Негизи, мектепти атына карап тандаганга кошулбайм. Кыргыздын мыкты инсандарынын баары эле жѳнѳкѳй айылдардан чыгышкан. Мисалы, И.Раззаков ошол кездеги эң карапайым айылдан чыккан улуу инсан эмеспи. Демек, баары баланын дээринен болот деп ойлойм. Анан да баланын жакшы окуусу, ийгилиги мектептен мурда ата-энесинин аракетинен кѳз каранды, ата-эненин жопкерчилигиндеги иш деп билем. Раатбек уулубуз ѳзү тартипти бекем кармаган бала. Кызыгуу менен таң атпай туруп, кечикпей уктап жакшы аракет кылып жатат. Мен болсо сабактарынан мурда жакшы насааттарымды кѳп айтып атам.

Окуучуну мектепке кѳндүрүү үчүн кеңештер

Билимди кабыл алуу баланын сабакка болгон кызыгуусунан жана мектепке каттай баштаган жаңы жашоо образына кѳнүүсүнѳн кѳз каранды. Ал эми ага жеткирүү үчүн ата-эне кандай кам кѳрүүсү керек? Жооптор тѳмѳндѳ.

 • Балада туруктуу режим болсун. Бир саатта уктатып, бир сатта тургузуңуз. Тапшырма аткаруу убактысы да бир саатта болгону жакшы. Мындай тартип бала үчүн да, баланы окуткан ата-эне үчүн да жеңилдиктерди тартуулайт. Эске алыңыз, 1-класс окуучунун сутка ичиндеги уйкусу 9, 5 сааттан кем болбошу керек. Түнкү уйкусу бул саатка толукталбаса күндүз тук этүү менен толуктоосун кѳзѳмѳлдѳңүз. 
 • Бала менен болгон ар бир сүйлѳшүүдѳ аны мектепке баруу менен жакшы бала, жакшы кыз болуп баратканын мактап айтып туруңуз. Деги эле балаңыздан мактоо сѳздѳрдү аябаңыз.
 • 1-класс баланы дароо “узартуу саатына” калтырбаңыз. Буга чейин чеги жок оюнга кѳнгѳн бала бир күн бою окуу менен алек болсо билим алууга кызыгуусун жоготот. “Узартуу саатынын” кызматын пайдаланууга аргасыз болсоңуз, анда баланы бир жумада эки күн калтыруудан баштаңыз. Аздан кѳбѳйтүп отуруп бир ай ичинде толук калтырууга ѳтсѳңүз, бала үчүн сабак окуу кызыктуу бойдон калат.
 • Балаңыз менен тапшырма аткарууда сабырдуу болуңуз. Эч убакта аны урушуп, жемелеп, кемсинтпеңиз.
 • Бала үчүн оор болуп жаткан сабакты кечке окутуу менен сүйдүрѳ да, үйрѳтѳ да албайсыз. Ал сабакты жек кѳрүүсүз жеңил кабыл алышы үчүн биринчи кадамды балага кызыктуу болгон сабактар тууралуу сүйлѳшүү менен баштаңыз. Маселе жараткан сабак тууралуу талкууга акырындык менен ѳтүңүз.
 • Бала менен бир күн кечке сабак окуп, эртеси күнү таптакыр кѳңүл буруусуз калтырбаңыз. Жакшысы, күнүгѳ аз-аздан болсо да убакыт бѳлүңүз. Балаңыз билим алуу үзгүлтүксүз уланып турушу керектигин билсин.

Гүлайым Калыбекова

СоӊкуТашчайнардын эжеси Алмагүл: Оорусуна оору кошулган сайын кайратынан тайып баратат
КийинкиГүлжигит Алыкулов, футболчу: Мен өзүмдүн дараметимди толук көрсөтө элекмин