Негизгиге Ашкана Биринчи тамактар

Биринчи тамактар

508

Нокот кошулган шорпо

Кандай азыктар керек?

Уйдун эти: 500 г

Картошка: 3-4 даана

Сабиз: 1-2 даана

Пияз: 1 баш

Нокот: 100 г

Сарымсак: 2 тишче

Томат: 2 чоң кашык

Туз, калемпир

Өсүмдүк майы

Кантип жасалат?

Нокоттун үстүнө суу куюп, түнү менен коюп коёсуз.

Этти сууга салып отко коёсуз. Кайнап чыкканда бетиндеги чий көбүгүн алып саласыз да, нокотту салып экөөнү орточо отто бир саат кайнатасыз.

Шорпо кайнап жатканда пияз менен сабизди майда туурап, экөөнү өсүмдүк майына кууруйсуз.

Томатты, пресстен өткөрүлгөн сарымсакты кошуп дагы бир аз кууруйсуз.

Этти шорподон алып чыгып кесимдерге бөлүп, кайра саласыз. 

Картошканы майда чарчы кылып туурап, аны да саласыз.

Куурулган сабиз менен пиязды да салып аралаштырасыз. Картошка бышканга чейин кайнатасыз.

Аягында татымына жараша туз, мурч, өзүңүз каалаган көк чөптөн кошуп коёсуз.

Түстүү капуста кошулган шорпо

Кандай азыктар керек?

Тооктун сан эти: 2 даана

Түстүү капуста: 300 г

Картошка: 3 даана

Сабиз: 1 даана

Пияз: 1-2 баш

Көк пияз

Кантип жасалат?

Тооктун сан эттерин эки литр сууга салып отко коёсуз. Чий көбүгү чыкканда алып, жарым сааттай кайнатасыз.

Түстүү капустаны бутакчаларына ажыратып, муздак сууга 20-30 мүнөт чылап коёсуз.

Бышкан этти чыгарып, шорпого тууралган пиязды, сабизди, картошканы, капустаны салып бышканга чейин кайнатасыз.

Этти майдалап туурап, аны да салып дагы бир аз кайнатасыз.

Татымына жараша туз кошуп, майда тууралган көк пиязды салып чыныларга куя бересиз.

Сыр кошулган шорпо

Кандай азыктар керек?

Картошка: 5-6 даана

Пияз: 1 баш

Сабиз: 1-2 даана

Тооктун төш эти: 2 даана

Күрүч: 150 г

Жумшак сыр (плавленный): 250 г

Туз, мурч

Петрушка же укроп

Кантип жасалат?

Тооктун филесин мискейдеги сууга салып, орточо отто 20 мүнөт кайнатасыз.

Бул убакта башка азыктарды даярдап аласыз: пиязды аарчып майда туурайсыз, сабизди кыргычтын майда тишинен өткөрөсүз, картошканы орточо көлөмдө чарчы кылып туурайсыз.

Бышкан этти чыгарып аласыз да, шорпого тууралган жашылчаларды жана күрүчтү саласыз.

Этти майдалап туурап, жашылчалар менен күрүч бышкан кезде мискейге кайра саласыз.

Сырды да ушул убакта саласыз.

Азыктардын баары салынган соң жакшылап аралаштырып, татымына жараша туз, майда тууралган көк чөп кошуп 5-7 мүнөт тыныктырып коёсуз.

Андан кийин чыныларга куя берсеңиз болот.

Фрикадельки кошулган шорпо

Кандай азыктар керек?

Фарш: 400-450 г

Суу: 3 л

Сабиз: 1 даана

Пияз: 1 баш

Картошка: 3-4 даана

Май вермишель:

Туз, көк чөп

Кантип жасалат?

Татымына жараша туз, мурч кошулган фарштан колуңуз менен тоголокчолорду жасайсыз.

Сууну мискейге куюп, туз саласыз. Кайнаган кезде фрикаделькилерди салып  кайнатасыз. Чий көбүгүн алып саласыз.

Сабизди кыргычтын ирик тишинен өткөрөсүз, пиязды майдалап туурайсыз да, экөөнү фрикаделькилер кайнап жаткан шорпого саласыз.

Картошканы чарчы кылып туурап, аны да саласыз.

20 мүнөттөй кайнаган соң вермишелди саласыз. Ал 3-5 мүнөт кайнаса жетиштүү болот.

Акырында көк чөптөрдү салып, чыныларга куясыз.

Кожойкелердин эсине

Шорпо жай отто кайноого тийиш. Болбосо түсү күңүрт, өзү даамсыз болуп калат.

Пияз менен сабизди тең ортосунан бөлүп туруп кургак көмөчказанга кызарта кууруп, андан кийин гана шорпого салса шорпо туптунук болуп бышат.

Шорпого тузду бышарга 10-15 мүнөт калганда кошкон туура.

Лавр жалбырагын 10-15 мүнөт кайнатып эле алып салуу керек. Болбосо ал шорпого ачуу даам берип коёт.

Шорпого кошула турган жашылчаларды курч бычак менен тууроо керек. Мокок бычак менен туураганда жашылчалардын ширесинин баары сыртта калат да, мындан улам шорпо даамсыз болуп калат.

СоӊкуОмега-3: Сулуулук жана ден соолук
КийинкиЭне, сага кандай мактоо жарашат? Эне, сенден ким сыймыкты талашат?